Pärnu linn müüb korteriomandid Pärnu linnas Rüütli 21//23//25 asuval katastriüksusel, mille koosseisu kuuluvad Rüütli 23 ja 25 asuvad hooned
- katastritunnus 62510:114:0007
- katastriüksuse pindala 1854 m2
- katastriüksuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%

Administratiivhoone asukohaga Rüütli 23 
- korteriomandi kinnistusregistriosa nr 2741505
- korteriomandi suurus 944,4 m2
- enampakkumise alghind 392 000 eurot
- tagatisraha 39 200 eurot

Asutusehoone asukohaga Rüütli 25
- korteriomandi kinnistusregistriosa nr 2741905
- korteriomandi suurus 186,5 m2
- enampakkumise alghind 70 800 eurot
- tagatisraha 7 000 eurot

Garaaž-ladu asukohaga Rüütli tn 23/1
- korteriomandi kinnistusregistriosa nr 2741705
- korteriomandi suurus 92,1 m2
- enampakkumise alghind 29 000 eurot
- tagatisraha 2 900 eurot


Müügitingimused:
- Pärnu Linnavolikogu 16.04.2009 otsusega nr 29
- Pärnu Linnavalitsuse 15. juuli 2020 korraldus nr 428

Korteriomandid võõrandatakse ühe objektina 
- enampakkumise alghind 491 800 eurot 
- tagatisraha 49 100 eurot

» Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega, müügiobjekti koormavate lepingutega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Info tööpäevadel: 444 8310, 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus
» Müügiobjekt asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (mälestise registri number 27007)
» Müügiobjekti andmed Maaregistris
» Hoonete andmed ehitisregistris

» Kinnistusraamatu väljavõtted: Rüütli 23 ; Rüütli 25 ; Rüütli 23/1
» Korteriomandite plaanid
» Eksplikatsioonid: Rüütli 23 ; Rüütli 25

Administratiivhoone aadressiga Rüütli 23
» Korteriomandi registriosa nr 2741505, katastritunnus 62510:114:0007, katastriüksuse pindala 1855m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.
» Korteriomand koosneb 9444/17758 mõttelisest osast maatükist ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruumist nr 1 (plaanil nr 1), üldpinnaga 944,4 m2.
» Hoone on kultuuriministri 21.04.1998 määrusega nr 13 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" tunnistatud arhitektuurimälestiseks (mälestise registri nr 16706).
» Ehitisregistri andmetel: esmane kasutuselevõtu aasta 1681, ehitisalune pind 539 m2, suletud netopind 937,9 m2, maht 5155 m3. Hoone on kahekorruseline.

Asutusehoone aadressiga Rüütli 25
» Korteriomandi registriosa nr 2741905, katastritunnus 62510:114:0007, katastriüksuse pindala 1855 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.
» Korteriomand koosneb 1865/17758 mõttelisest osast maatükist ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruumist nr 5 (plaanil nr 5), üldpinnaga 186,5 m2.
» Hoone on kahekorruseline, ehitisalune pindala 148 m2, suletud netopind 186,5 m2, maht 1018 m3.

Garaaž-ladu õuel
» Korteriomandi registriosa nr 2741705, katastritunnus 62510:114:0007, katastriüksuse pindala 1855 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.
» Korteriomand koosneb 921/17758 mõttelisest osast maatükist ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruumist nr 3 (plaanil nr 3), üldpinnaga 92,1m 2.
» Ehitisregistri andmetel suletud netopind 92,1 m2, ehitisalune pind 108 m2, maht 338 m3.

Lisaks müügiobjektiks olevale kolmele korteriomandile on hoonete kompleksis veel 2 korteriomandit:
»  büroohoone asukohaga Rüütli tn 21 üldpinnaga 231,3 m2 (2313/17758) 
»  aidahoone asukohaga Rüütli 21/1 üldpinnaga 321,5m2 (3215/17758)

» Kaasomandi teostamine on kitsendatud teiste katastriüksuse koosseisu kuuluvate korteriomandite reaalosadega seotud õigustega.
» Müügiobjektiks olevate korteriomandite ruumid on osaliselt üürilepingute või vara tasuta kasutusse andmise lepingute alusel kasutusse antud. Kõik nimetatud lepingud on sõlmitud määramata tähtajaks.
» Kõik korteriomandid on koormatud tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõigusega AS Eesti Telefon kasuks.
» Pärnu Linnavalitsuse 12.05.2008 korraldusega nr 345 on otsustatud katastriüksusele isikliku kasutusõiguse seadmine Riigi Kinnisvara AS-i kasuks. Koormatist ei ole praeguseks ajaks veel kinnistusraamatusse kantud, kuid koormatis kantakse kinnistusraamatusse enne võõrandamislepingu sõlmimist.
» Pärnu Linnavalitsuse 23.04.2007 korraldusega nr 296 on otsustatud reaalservituudi seadmine katastriüksusele. Koormatist ei ole praeguseks ajaks veel kinnistusraamatusse kantud, kuid koormatis kantakse kinnistusraamatusse enne võõrandamislepingu sõlmimist.

Hoonestuse ajaloost
Rüütli 23 asuv hoone valmis 1681. aastal raehärra ja kaupmehe Christoph Hinrich Mohri elamuks. Oli üks esimesi hooneid, mis Pärnus ehitati fassaadiga vastu tänavat ja vastu tolleaegset turuplatsi ehk praegust parki. Hoone I korrusel olid äriruumid, teisel korrusel eluruumid.

Seinad ehitati maakividest, sillused tellistest, välisnurgad dolomiitkividest. Hoonega üheaegselt ehitati sellele krundile ka ait. 19. sajandi I poolel kujundati hoone klassitsistlikuks. II korruse ruudukujulised aknad raiuti suuremaks ülespoole, põhikorruse aknad aga allapoole ristkülikuteks. Lisati ka kolmnurkfrontoon, kuhu paigutati kaksikvapp algselt portaalilt. Fassaadi ilmestati Pärnule iseloomulike detailidega.

9. juulil 1887. aastal kolis sellesse majja, mis siis kuulus juba Jacob Jacke kaubakontorile, Pärnu postkontor ja telegraafijaam. Telegraafijaama laiendamiseks ehitati majale juurde Nikolai tänava poolne osa, mis praegu kannabki numbrit 25. Kuninga tänava majast number 7 kolis telefoni keskjaam sellesse majja 1923. aastal ja lahkus uude hoonesse 1965. aastal.

1764. aastal peatus Rüütli tn 23 majas vene tsaaritar Jekaterina II. 1700. aastal olevat Rootsi kuninga Karl XII hobune kaotanud raua, kui kuningas ratsutas läbi Rüütli tänava. Peale kuninga lahkumist Narva alla Peeter I lahingut andma, kinnitati see raud Rüütli 23 räästa alla märgiks, et Karl XII on Pärnut külastanud.

Turistidele näidatakse seda rauda praegugi, kuid kinnistu omanikuna ei julge kinnitada, et tegemist on algse rauaga.

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid