Oksjon kuni 5. mai 2021 18:35:25

Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Pärnu linnas Rüütli 16 asuvas hoones paikneva mitteeluruumi
- korteriomand moodustatakse korteriomandi nr M12 (kinnisturegistriosa nr 2124805) jagamisel
- moodustatava korteriomandi eeldatav suurus 68,6 m2
- katastritunnus 62510:104:0004
- katastriüksuse sihtotstarve 65% ärimaa, 35% elamumaa
- katastriüksuse pindala 964 m2

- enampakkumise alghind: 90 000 eurot
- tagatisraha 9 000 eurot

Müügitingimused:
» Pärnu linnavalitsuse 17.12.2020 korraldus nr 779
» Korteriomandi jagamisega ning müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud, sh notaritasu ja riigilõivu kannab ostja

» Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjon kuni 5. mai 2021 18:35:25
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee

Müügiobjektiga tutvumiseks saab aja kokku leppida tööpäeviti kl 9–17 telefonil 524 8935.


Müügiobjekti tutvustus
Korteriomand eeldatava suurusega 68,6 m2 moodustatakse Rüütli 16 asuvas hoones paikneva korteriomandi (registriosa nr 2124805, mitteeluruum nr M 12 jagamisel). Korteriomandi koosseisu hakkavad kuuluma I korruse ruumid ja II korruse ruumid vastavalt lisatud korteriomandi jagamise plaanile.

» Korteriomandi moodustamiseks on vaja esitada nõuetekohaselt piiritletud ja pädeva projekteerija poolt kinnitatud plaanid (Korteriomandi- ja korteriühistuseadus §7). Uute korteriomandite moodustamiseks vajalikud plaanid tuleb esitada ostjal.
» Hoonejaotusplaani aluseks olevale plaanile ja selle ehitisregistrisse kandmise korrale esitatavad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega (Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 3)

» Müügiobjektiks olev korteriomand paikneb hoones, mis asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (mälestise registri nr 27007).
» Katastriüksusel paiknevad äri- ja eluhoone Rüütli 16, ärihoone-elamu Rüütli 18 ja kuur Rüütli 16//18.
» Müügiobjektiks olev moodustatav korteriomand paikneb äri- ja eluhoones Rüütli 16 (ehitisregistrikood 103014899).
» Müügiks olevas korteriomandis on keskküte.
» Korteriomandi moodustamisel on korteriomandi kaasomandi teostamine kitsendatud samal katastriüksusel asuvates hoonetes paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

» Juurdepääs korteriomandile on avalikult kasutatavalt Rüütli tänavalt. Rüütli tänav on jalakäijate tänav, autodega ligipääs on lubatud vaid erandjuhtudel. Parkimisvõimalused on piiratud, katastriüksuse territooriumil on üksikud parkimiskohad. Rüütli tänaval parkimisvõimalused puuduvad. Parkimisvõimalused on 100 m kaugusel paikneval tasulisel parkimisalal.

Kinnisturaamatu väljavõte
Korteriomandi M12 plaan
Korteriomandi M12 jagamisplaan
Hoone andmed ehitisregistris (registri nr 103014899)

Muinsuskaitsela piirangute kaart
Katastriüksuse andmed maaregistris
Maa-ameti kaart
Ryytli18 kaart

Ryytli16 2riruum 6
Ryytli16 2riruum 10
Ryytli16 2riruum 5

Ryytli16 2riruum 12
Ryytli16 2riruum 3

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid