Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud

Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse Audru osavallas asuvad maa-alad toitlustusteenuse pakkumiseks

Kasutusse andmise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 15.04.2019 korraldus nr 267

Maa-ala Valgeranna külas Valgeranna puhkeala kinnistul
- katastritunnus 15904:003:1817
- ligikaudne suurus: 80 m2 + paadikioski müügiruum 15 m2
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse pakkumine
- pakkumise alghind: 300 eurot
- pakkumise tagatisraha: 200 eurot
- asendiplaan 

Maa-ala Valgeranna külas Valgeranna puhkeala kinnistul parkimisplatsi kõrval
- katastritunnus 15904:003:1817
- ligikaudne suurus: 50 m2
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse pakkumine toitlustushaagisest
- pakkumise alghind: 300 eurot
- pakkumise tagatisraha: 200 eurot
- asendiplaan

Maa-alad antakse kasutusse 2019. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)

Pakkumised esitada hiljemalt 3. mail 2019 kell 13.00
Audru osavallakeskuse infolauda (Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „TOITLUSTUS“
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja

Pakkumisele lisada:
1. tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust
2. paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega.
3. dokument tagatisraha tasumise kohta

» Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
» Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks
» Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale majandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Audru Vallavolikogu 07. 04.2016 määrusega nr 12 kinnitatud Audru vallavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Audru osavallakeskuses (kabinet 11) ja Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuses (kabinet 414).

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 444 8170 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Osavalla info ja kontaktid 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Ettevõtluse spetsialist
Sten Suurmäe
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
sten.suurmae[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid