Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara või ettevõtluse spetsialisti poole

Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-alad toitlustusteenuse pakkumiseks

Kasutusse andmise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 05.04.2019 otsus nr 147

Maa-ala Ranna pst kõnnitee ääres (Hedon Spa vastas)
- katastriüksus Rannapark P2, katastritunnus 62512:042:0002
- ligikaudne suurus: 10 m2
- kasutamise sihtotstarve: jäätisekärust jäätisemüük
- pakkumise alghind: üürimäär 500 eurot (ilma km-ta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
- asendiplaan 

Kolm maa-ala Naisteranna parklas
- katastriüksus Rannapark P1, katastritunnus 62510:009:0007
- ühe maa-ala ligikaudne suurus: 6 m2
- kasutamise sihtotstarve: toiduautodest (food truck) toitlustuse pakkumine
- pakkumise alghind: üürimäär 500 eurot maa-ala kohta (ilma km-ta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot maa-ala kohta
asendiplaan (pakkumine esitada soovitud maa-alale vastavalt asendiplaanis näidatud asukohale/numbrile)

Maa-ala Jaansoni raja ääres
- katastriüksus Lai 2, katastritunnus 62510:131:0009
- maa-ala ligikaudne suurus: 50 m2
- kasutamise sihtotstarve: toitlustuse pakkumine
- pakkumise alghind: üürimäär 500 eurot (ilma km-ta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
asendiplaan (võimalik on valida kahe asukoha vahel, pakkumises näidata variandi nr)

Maa-ala Pumptracki parklas
- katastriüksus Suur-Jõekalda 1, katastritunnus 62502:001:6420
- maa-ala ligikaudne suurus: 15 m2
- kasutamise sihtotstarve: toitlustuse pakkumine
- pakkumise alghind: üürimäär 500 eurot (ilma km-ta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
asendiplaan (võimalik on valida kahe asukoha vahel, pakkumises näidata variandi nr)

Maa-alad antakse kasutusse 2019. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)

Pakkumised esitada hiljemalt 22. aprillil 2019 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „TOITLUSTUS“
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja

Pakkumisele lisada:
1. tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust
2. paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega.
3. dokument tagatisraha tasumise kohta

» Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
» Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks
» Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale majandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414).

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Ettevõtluse spetsialist
Sten Suurmäe
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
sten.suurmae[at]parnu.ee

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid