Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse Pärnu ranna piirkonnas asuvad maa-alad hooajaliseks kaubanduseks

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse 08.12.2020 otsus nr 37
» Eelläbirääkimistega pakkumise tingimused
» Lähteseisukohad hooajaliste ehitiste püstitamiseks
» Maa-alad antakse kasutusse 2021.–2030. aasta suveperioodideks (15. maist 15. septembrini)

1. Maa-ala Side tänava pikendusel
- katastriüksus Side tänav T1 ja Ranna pst 11a // Kesklinna rand (katastritunnus 62512:049:0032 ja 62512:011:0001)
- ligikaudne suurus 500 m2 
- asendiplaan 
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: sooja toitu pakkuv kohvik/restoran, jäätisekiosk (võimalus paigaldada kaks müügikohta/kohvikut)
- üürnikul on õigus anda üüritavat ala kolmandatele isikutele allüürile üürileandja loal
- enampakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot

2. Maa-ala Kuuse tänava pikendusel
- katastriüksus Ranna pst 11a // Kesklinna rand (katastritunnus 62512:011:0001)
- ligikaudne suurus 150 m2
- asendiplaan 
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toitlustus, jäätisekiosk, kokteilid (võimalus paigaldada kaks müügikohta)
- üürnikul on õigus anda üüritavat ala kolmandatele isikutele allüürile üürileandja loal
- enampakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot

3. Maa-ala Kuuse 8
- katastriüksus Kuuse 8 (katastritunnus 62512:048:0005)
- ligikaudne suurus 3758 m2
- asendiplaan
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toitlustus, jäätisekiosk, mängud (võimalus paigaldada kuni kolm müügikohta)
- üürnikul on õigus anda üüritavat ala kolmandatele isikutele allüürile üürileandja loal
- enampakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot

Pakkumised esitada hiljemalt 25. jaanuaril 2021 kl 23.59
Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata digiallkirjastatuna e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee

» Iga pakkuja saab esitada ühe pakkumise konkreetsele asukohale.
» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus või saata digidokina. Ümbrikule /e-kirja teemareale kirjutada märgusõna „PROMENAAD“.
» Pakkumisele lisada tagatisraha tasumist tõendav dokument. Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
» Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonidel 444 8360, 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Ettevõtluse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8360
argo.mattas[at]parnu.ee

Ettevõtluse spetsialist
Toomas Toodu
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
toomas.toodu[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid