Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-alad Pärnu linnas hooajaliseks kaubanduseks

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse 18.12.2020 otsus nr 
» Eelläbirääkimistega pakkumise esitamise tingimused
» Lähteseisukohad müügikioski paigaldmiseks (Lisa 1) (kuni 40 m2 ehitisealuse pinnaga) 
» Lähteseisukohad müügikioski paigaldmiseks (Lisa 2) (kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga) 
» Maa-alad antakse kasutusse suveperioodideks alates 2021. aastast (15. maist 15. septembrini)

1. Müügikiosk koos maa-alaga Ranna puiesteel 
- maa-ala: Ranna pst 1B kinnistu (registriosa nr 1155705) (asendiplaan 2)
- maa-ala ligikaudne suurus: 4 m2
- müügikiosk üldpinnaga 2,5 m2
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: Eesti ja Pärnu temaatikaga käsitöökaupade ja suveniiride jaemüük ning selleks otstarbeks kaubandusliku inventari paigaldamine (Pärnu linn ei taga tehnovõrke)

- kasutusse andmise periood: 15. maist 15. septembrini 2021–2023
- enampakkumise alghind: 500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 500 eurot


2. Maa-ala Rüütli 30 esisel kõnniteel
- maa-ala: Rüütli tänav T4 kinnistu (registriosa nr 2721405) (asendiplaan 3)
- maa-ala ligikaudne suurus: 30 m2
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: Eesti ja Pärnu temaatikaga käsitöökaupade ja suveniiride jaemüük ning selleks otstarbeks kaubandusliku inventari paigaldamine (Pärnu linn ei taga tehnovõrke)

- kasutusse andmise periood: 15. maist 15. septembrini 2021–2023 
- enampakkumise alghind: 500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 500 eurot


3. Maa-ala Rannapargis (kioski “Hiina maja” ja ööklubi SunSet vahelisel alal)
- katastriüksus: Rannapark (katastritunnus 62512:011:0002) (asendiplaan 4)
- maa-ala ligikaudne suurus: 150 m2
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: minigolfi teenuse pakkumine (Pärnu linn ei taga tehnovõrke)

- kasutusse andmise periood: 15. maist 15. septembrini 2021–2023
- enampakkumise alghind: 1600 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot


4. Maa-ala Paide mnt 4a
- katastriüksus: Paide mnt 4a (katastritunnus 62515:001:0002) (asendiplaan 8)
- maa-ala ligikaudne suurus: 3000 m2
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: veespordi teenuse osutamine, kaikohtade ja ujuvsauna üürimine
- lisatingimus: üürnikul on kohustus välja ehitada 2022. hooaja alguseks betoonist veeskamise koht (slip) ja võimaldada selle tasuta kasutamine (Pärnu linn ei taga tehnovõrke)

- kasutusse andmise periood: 15. maist 15. septembrini 2021–2025 
- enampakkumise alghind: 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 500 eurot


5. Maa-ala Suur Jõekalda 1
- katastriüksus: Suur Jõekalda 1 (katastritunnus 62502:001:6420) (asendiplaan 9)
- maa-alade ligikaudne suurus: 100 m2
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: ujuvkai paigaldamine kalareiside korraldamiseks, paatide laenutuseks koos võimalusega paigaldada parklasse müügikiosk (vastavuses lähteseisukohtadele) (Pärnu linn ei taga tehnovõrke)

- kasutusse andmise periood: 15. maist 15. septembrini 2021–2025
- enampakkumise alghind: 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 500 eurot


Pakkumised esitada hiljemalt 15. jaanuaril 2021 kl 23.59
Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata digiallkirjastatuna e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee

» Iga pakkuja saab esitada ühe pakkumise konkreetsele asukohale.
» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus või saata digidokina. Ümbrikule /e-kirja teemareale kirjutada märgusõna „TEENUSED“.
» Pakkumisele lisada tagatisraha tasumist tõendav dokument. Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
» Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonidel 444 8360, 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid