Pärnu Linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse Päenu kesklinna piirkonnas asuvad maa-alad.

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 23.02.2018 otsus nr 58
» maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)

1. maa-ala Rüütli 21 esisel kõnniteel
- maa-ala: ligikaudne suurus 5 m2, Rüütli T3 kinnistu (registriosa nr 2721305) (asendiplaan)
- enampakkumise alghind: üürimäär 500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma km-ta)
- enampakkumise tagatisraha: 500 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: mehaaniliste jalgrataste laenutamine
Lepinguprojekt

2. maa-ala Rüütli 30 esisel kõnniteel
- maa-ala: ligikaudne suuruse 30 m2, Rüütli T4 kinnistu (registriosa nr 2721405) (asendiplaan)
- enampakkumise alghind: üürimäär 1200 eurot ühe suveperioodi eest (ilma km-ta)
- enampakkumise tagatisraha: 1200 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: Eesti käsitöökaupade jaemüük
- Lepinguprojekt

3. maa-ala Pühavaimu ja Rüütli tänava ristumisel
- maa-ala: ligikaudne suurus 5 m2,  Pühavaimu T2 kinnistu (registriosa nr 2855705) (asendiplaan)
- enampakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma km-ta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: jäätise jaemüük
- Lepinguprojekt

Pakkumised esitada hiljemalt 20. märtsil 2018 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „RÜÜTLI TÄNAV“.
Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust
2. paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega.
3. dokument tagatisraha tasumise kohta

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse(te) tasu(de) osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414)

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Ettevõtluse spetsialist
Sten Suurmäe
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
sten.suurmae[at]parnu.ee