Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-alad Pärnu linnas hooajaliseks kaubanduseks

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse 18.12.2020 otsus nr
» Eelläbirääkimistega pakkumise esitamise tingimused
» Lähteseisukohad müügikioski paigaldmiseks (Lisa 1) (kuni 40 m2 ehitisealuse pinnaga) 
» Lähteseisukohad müügikioski paigaldmiseks (Lisa 2) (kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga) 
» Maa-alad antakse kasutusse suveperioodideks alates 2021. aastast (15. maist 15. septembrini)

1. Maa-ala Pärnu rannas laste mänguväljakul koos müügikioskiga
- katastriüksus: Ranna pst 1c (katastritunnus 62512:011:0002) (asendiplaan 1)
- maa-ala ligikaudne suurus: 110 m2
- müügikiosk "Hiina maja" üldpinnaga 9 m2
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toitlustus, jäätis, kokteilid, joogid (mittealkohoolsed); müügikioski vahetus läheduses asuvale maa-alale laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine

- kasutusse andmise periood: 15. maist 15. septembrini 2021–2025 
- enampakkumise alghind: 2000 ühe suveperioodi eest eurot (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot


2. Maa-ala Rannapargis
- katastriüksus: Rannapark P2 (katastritunnus 62512:042:0002) (asendiplaan 5)
- maa-ala ligikaudne suurus: 200 m2
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toitlustus, meelelahutus; Pärnu linnavalitsuse tingimustele vastava turismiinfo jagamine
- kuni 40 m2 ehitisealuse pinnaga ühekorruselise müügikioski (lähteseisukohad Lisa 1) püstitamine ja müügikioski vahetus läheduses asuvale maa-alale laudade/toolide, päikesevarjude paigaldamine

- kasutusse andmise periood: 15. maist 15. septembrini 2021–2025 
- enampakkumise alghind: 2000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot


3. Maa-ala Supeluse tänava kõnniteel (Supeluse ja Roosi nurgal)
- katastriüksus: Supeluse tänav T 3 (katastritunnus 62510:039:0002) (asendiplaan 6)
- maa-ala ligikaudne suurus: 20 m2
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toitlustus, jäätis, kokteilid
- kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga ühekorruselise müügikioski (lähteseisukohad Lisa 2) püstitamine ja müügikioski vahetus läheduses asuvale maa-alale laudade/toolide, päikesevarjude paigaldamine
- lisatingimused: teenuse pakkumisel tuleb arvestada maa-ala vahetusläheduses olemasoleva elamuga (ei tohi kaasneda müra jms häiringuid)
- Pärnu linn ei taga tehnovõrke (planeeritud Supeluse tänava rekonstrueerimise käigus)

- kasutusse andmise periood: 15. maist 15. septembrini 2021–2025 
- enampakkumise alghind: 2500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot


4. Maa-ala Jakobsoni pargi kõnniteel
- katastriüksus: Jakobsoni park (katastritunnus 62510:124:0005) (asendiplaan 7)
- maa-ala ligikaudne suurus: 20 m2
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: jäätis, mittealkohoolsed joogid
- kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga ühekorruselise müügikioski (lähteseisukohad Lisa 2) püstitamine ja müügikioski vahetus läheduses asuvale maa-alale laudade/toolide, päikesevarjude paigaldamine

- kasutusse andmise periood: 15. maist 15. septembrini 2021–2025 
- enampakkumise alghind: 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 500 eurot


5. Maa-alad Rannapromenaadi jalgteel
- katastriüksus: Ranna pst 11a // Kesklinna rand (katastritunnus 62512:011:0001) (asendiplaan 10)
- maa-alade ligikaudne suurus: 150 m2 ja 50 m2
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: kokteilid, suupisted, jäätis
- kõvakattega promenaadi alale kerge teisaldatava (nt ratastel liigutatav) müügikoha püstitamine  ja laudade/toolide, päikesevarjude paigaldamine
- lisatingimused: maa-ala müügikoha kavandamisel tuleb lähtuda Rannapromenaadi ehitusprojektist (vajadusel kooskõlastada projekti autoriga), promenaadi läbivat liikumisteed ei tohi takistada ning liivaluiteid jm olemasolevat loodusiku kooslust ei tohi kahjustada

- kasutusse andmise periood: 15. maist 15. septembrini 2021–2023 
- enampakkumise alghind: 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 500 eurot


Pakkumised esitada hiljemalt 15. jaanuaril 2021 kl 23.59
Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata digiallkirjastatuna e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee

» Iga pakkuja saab esitada ühe pakkumise konkreetsele asukohale.
» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus või saata digidokina. Ümbrikule /e-kirja teemareale kirjutada märgusõna „TOITLUSTUS“.
» Pakkumisele lisada tagatisraha tasumist tõendav dokument. Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
» Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonidel 444 8360, 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Ettevõtluse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8360
argo.mattas[at]parnu.ee

Ettevõtluse spetsialist
Toomas Toodu
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
toomas.toodu[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid