Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse müügikioskid koos maa-alaga toitlustusteenuse osutamiseks ja tualettruumid dušiteenuse ning tasuta WC teenuse osutamiseks.

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 05.04.2018 otsus nr 90
» maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)
» müügikioskite kasutuslepingu kestvus: aprill 2018 kuni 30. september 2020

Müügikioskid asuvad Rannapromenaadi jalgteel Side tänava mõttelisel pikendusel
- kioskite ligikaudne suurus: 20,85 m2 (asendiplaan) ja 22,35 m2 (asendiplaan) (linnavararegistri nr 10060) 
- tualettruum paikneb müügikioskitega samas ehitises 
- maa-ala ligikaudse suurusega 100 m2 asub katastriüksusel Kesklinna rand, katastritunnus 62512:011:0001 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine ja toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine ning dušiteenuse ja tasuta WC teenuse osutamine

- pakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot

Lisatingimused duši- ja WC teenusele: 
- WC teenus tasuta
- dušiteenuse eest võib küsida kuni 1.40 eurot
- sanitaartehniliste seadmete korrashoid ja vajadusel pisiremondi teostamine
- teenindajad peavad oskama suhtlustasandil riigikeelt
- tualettruumis tarbitud vee ja elektrienergia eest tasub kasutusse andja

Pakkumised esitada hiljemalt 24. aprillil 2018 kell 13.00 
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)
» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „SIDE TÄNAV“.
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
» tegevuskava,  mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeeringute suurust 
» paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide äranäitamisega.
» dokument tagatisraha tasumise kohta

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse(te) tasu(de) osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414).

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Ettevõtluse spetsialist
Sten Suurmäe
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
sten.suurmae[at]parnu.ee