KUULUTUS EI OLE AKTIIVNE!

Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse

Pärnu linnas Mihkli 2a asuva hoone koos hoone juurde kuuluva kinnistu ja kinnistul paiknevate kõrvalhoonetega
- hoone üldpind: 773,2 m2
- kasutustasu alghind: 1 euro kuus (ei sisalda käibemaksu)
- kasutuslepingu tähtaeg: 5 aastat
- lepingu eseme kasutamise sihtotstarve: sotsiaalsete toimetulekurasustega inimeste majutamine ja muu kasutusseandjaga kooskõlastatud tegevus

Kinnistu andmed Maaregistris
Hoonete plaanid 
Ruumide eksplikatsioon
Hoonete eksplikatsioon

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse 28.09.2020 korralduses nr 577

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 23. novembril 2020 kell 14
» Pakkumised esitada linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Infolauda esitada pakkumised kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „Mihkli“ ja märge “ümbriku avab valikpakkumise komisjon”
» E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt seadistatud selliselt, et pakkumist saaks avada vaid pakkumise avaja ID kaardi sisestamisel

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava *
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust, sh ülevaadet planeeritavast majutustegevusest, planeeritavatest toimetulekut toetavatest teenustest ja tegevustest ja muudest lepingu esemel planeeritavatest tegevustest;
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
- ülevaadet majutushoone välisilme korrastamiseks planeeritavatest töödest, nende maksumusest ja toimumise tähtaegadest;
- teiste planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu;
- pakutava kasutustasu suurust.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees.
» Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Pakkumise tingimustega, kasutusse antava varaga tutvumise võimalustega, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

MIhkli2a

Mihkli2a Mihkli 2a Mihkli 2a

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid