Pakkumiste vastuvõtt lõppenud! 

Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel üürile Pärnu linnas Pühavaimu 15 asuvas hoones paiknevad ruumid:

- üldpind 138 m2 (hoone plaanil ruumid nr 20-34, 34a; ruumide eksplikatsiooni)
- üürilepingu tähtaeg: 5 aastat
- pakkumise alghind: kasutustasu 850 eurot kuus (ilma käibemaksuta)
- tagatisraha: 850 eurot

Käesoleval ajal tegutseb ruumides kohvik. Üürileping lõpeb 31. augustil 2019, seega on ruume võimalik kasutusse saada alates 1. septembrist.

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu Linnavalitsuse 13.05.2019 korraldus nr 332

Lisatingimus: pakkuja peab pakkumises esitama tegevuskava, mis peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust
- investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 17. juunil 2019 kell 14.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „Pühavaimu 15“ ja märge “ümbriku avab eelläbirääkimiste komisjon”.

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega tuleb lisada ümbrikusse dokument tagatisraha tasumise kohta.
» Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
» Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks
» Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale majandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvustava võimalustega, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215).

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid