Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse

Pärnu linnas Vana-Tallinna 1 asuvas Tallinna väravas paiknevad baariruumid
- üldpind: 110,8 m2 (hoone plaanil ruumid 6-11)
- kasutustasu alghind: 3000 eurot aastas (ei sisalda käibemaksu)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
- kasutuslepingu tähtaeg: kuni 5 aastat

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse 29.03.2021 korraldus nr 190

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 26. aprillil 2021 kl 14
» Pakkumised esitada linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Infolauda esitada pakkumised kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „Tallinna värav“ ja märge “ümbriku avab linnavarakomisjon”.
» E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt seadistatud selliselt, et pakkumist saaks avada vaid pakkumise avaja ID kaardi sisestamisel.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust
- planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees
» Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvustava võimalustega, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Tallinna v2rav 1
Tallinna v2rav 2
Tallinna v2rav 3

Tallinna v2rav 4

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid