Kampaania “Värvid linna!” eesmärgiks on elukeskkonna väärtustamine, Pärnu linna visuaalse ilme parandamine ning puit- ja kiviarhitektuuri säilitamine, ehitiste välisfassaadide korrastamine.

» Kampaania “Värvid Linna!” tingimused
» Linnavalitsus hüvitab kampaanias osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule osa värviostuga seotud kuludest.
» Kampaania tingimustega ei piirata ega suunata osaleja eelistusi värvitootjate ega edasimüüjate valikul. Värviostul rakenduvad tavapärased, kaupluste vm edasimüüjate poolt korraldatavad allahindlused, kliendikaardi soodustused jne.
» Osaleda võivad kõik Pärnu linnas ja osavaldades ehitisi omavad füüsilised ja juriidilised isikud.
» Osalemiseks esitab ehitise omanik Pärnu linnavalitsusele kirjaliku avalduse. Avalduse võib esitada ka omaniku volitatud esindaja.

» Avaldusi sai esitada 16. oktoobrini 2020
» Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd pidi lõpetatama hiljemalt 25. oktoobriks 
» Linnavalitsus hindas kampaanias osalenud ehitisi 26. oktoobrist kuni 8. novembrini 

Kulude hüvitamine
» Kulude hüvitamine ja hüvitamise suurus sõltuvad ehitise renoveerimise kvaliteedist, terviklikkusest ning ehitise omaniku omaosaluse (värvikoguse) suurusest
» Ehitise omanik peab linnavalitsusele esitama kampaaniaga seotud värviostu kuludokumendid ning fotod ehitisest pärast värvimistöid
» Linnavalitsus kontrollib kuludokumentide õigsust ja värvimise tulemust ning kinnitab kampaania tulemused
» Rahalised kuluhüvitised ja eripreemiad makstakse välja pärast kampaania lõppu

Kuluhüvitised füüsilistele isikutele ja korteriühistutele:
» 9-120 liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa 50% värvi maksumusest;
» 121 ja rohkema liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

Kuluhüvitised teistele juriidilistele isikutele:
» 9-150 liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest;
» 151 ja rohkema liitri värvikoguse (omaosaluse) puhul on hüvitatav summa 30% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot.

14.12.2020 Linna värvikampaanias lõi kaasa pea poole rohkem majaomanikke

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

v2rvidlinnalogo2

Linnakujunduse spetsialist
Janno Poopuu
Suur-Sepa 16, kab 313
444 8346
janno.poopuu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid