v2rvid2018 koduka ava

Kampaania “Värvid linna!” eesmärgiks on Pärnu linna visuaalse ilme parandamine ning puit- ja kiviarhitektuuri säilitamine, ehitiste välisfassaadide korrastamine.

» Kampaania “Värvid Linna!” tingimused
» Linnavalitsus hüvitab kampaanias osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule osa värviostuga seotud kuludest.
» Kampaania tingimustega ei piirata ega suunata osaleja eelistusi värvitootjate ega edasimüüjate valikul. Värviostul rakenduvad tavapärased, kaupluste vm edasimüüjate poolt korraldatavad allahindlused, kliendikaardi soodustused jne.

» Osaleda võivad kõik Pärnu linnas ja osavaldades ehitisi omavad füüsilised ja juriidilised isikud.
» Osalemiseks esitab ehitise omanik Pärnu linnavalitsusele kirjaliku avalduse. Avalduse võib esitada ka omaniku volitatud esindaja.

» Avaldusi sai esitada 15. oktoobrini 2019
» Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd peab lõpetatama hiljemalt 20. oktoobriks 
» Linnavalitsus hindab kampaanias osalenud ehitisi 23. oktoobrist kuni 8. novembrini 

Kulude hüvitamine
» Rahalised kuluhüvitised ja eripreemiad makstakse välja pärast kampaania lõppu.
» Kulude hüvitamine ja hüvitamise suurus sõltuvad ehitise renoveerimise kvaliteedist, terviklikkusest ning ehitise omaniku omaosaluse (värvikoguse) suurusest.
» Vastava otsuse tegemiseks esitab ehitise omanik linnavalitsusele kampaaniaga seotud värviostu kuludokumendid. 
» Linnavalitsus kontrollib kuludokumentide õigsust ja värvimise tulemust ning kinnitab kampaania tulemused.

Kuluhüvitised füüsilistele isikutele ja korteriühistutele:
» 20-100 liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa 50% värvi maksumusest;
» 101 ja rohkema liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

Kuluhüvitised teistele juriidilistele isikutele:
» 20-100 liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest;
» 101 ja rohkema liitri värvikoguse (omaosaluse) puhul on hüvitatav summa 30% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

v2rvidlinnalogo2

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Linnakujunduse spetsialist
Janno Poopuu
Suur-Sepa 16, kab 313
444 8346
janno.poopuu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid