Jäta menüü vahele

Kalmistuseadus
Pärnu linna kalmistute kasutamise eeskiri

• Muinsuskaitsealustel kalmistutel hauaplatside hooldusjuhend
• Hauaplatsid millele ei toimu pealematmist
• Kalmistute register HAUDI

Tavanditeenused: surma registreerimine, matuste korraldamine, matusetoetus


Hauaplatsi taotlemine ja kasutamine


Matuse registreerimine
• Lähedase surma korral tuleb matjal matus registreerida kalmistuvahi juures vähemalt kolm tööpäeva enne matust.
• Matmise registreerimiseks on vajalik surmatõend, arstlik surmateatis või välisriigis antud surma tõendav dokument.

Vaata lisaks: matuste korraldamine, matusetoetus


Uue hauaplatsi taotlemine ja kasutusse andmine
Hauaplatse eraldatakse ja antakse kasutusse rahvastikuregistris registreeritud elukoha järgi:
1) surma hetkel Pärnu linnas elanud isiku matmiseks
2) Pärnu linnas elavale isikule omaste matmiseks. 

•  Uue hauaplatsi saamiseks tuleb ühendust võtta matja või surnu rahvastikuregistri elukohale lähima kalmistu kalmistuvahiga (vt kontaktid allpool).
•  Pärnu keskuslinnas antakse hauaplatse kasutusse ainult Uulu kalmistule ning pöörduda tuleb Uulu kalmistuvahi poole.

Hauaplatsi kasutamise õigus
• Matmiseks peab matuse registreerijal olema hauaplatsi kasutamise õigus.
• 1. märtsist 2022 kehtima hakanud kalmistute eeskirja järgi kaasneb uue hauaplatsi saamisega ka hauaplatsi kasutamise õigus ja see antakse tähtajatult.
• Enne 01.03.2022 sõlmitud lepingud muutuvad tähtajatuks ning hauaplatsi kasutamise õigus jääb kehtima.

Olemasolevale hauaplatsile kasutusõiguse saamine
• Neil, kellel on Pärnu linna kalmistutel hauaplats, kuid kasutamise õigus on vormistamata, tuleb selle saamiseks esitada taotlus linnavalitsusele. 
• Samuti peab matuse registreerija taotlema hauaplatsi kasutusõigust siis kui see kuulus lahkunule. 
• Olemasoleva hauaplatsi kasutamise õiguse saamiseks on vaja nõusolekut lahkunu omastelt.

Taotluse saab esitada kalmistute registris Haudi või kalmistuvahi juures. 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid