Avaldused, taotlused, e-teenused

» e-teenustes avalduse esitamiseks on üldjuhul vajalik sisselogimine
» Failide täitmiseks arvutis laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga
» Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga
» Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressile:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Avalike ürituste korraldamise taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse taotlus ; aruanne

 

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus ; aruanne

 

 

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus andmed kollektiivi kohta + kollektiivi nimekiri  ; aruanne 

 

 

Kultuurikollektiivide, loovisikute ja sportlaste preemiataotlus ; toetusetaotlus ; aruanne

   

Loomestipendiumi taotlus ; aruanne

     

Sporditegevuse toetuse taotlus (vajalik sisselogimine) ; aruanne + kuluaruanne

Spordiprojektide toetuse taotlus ; aruanne

 

Taotlus raekoja ruumide kasutamiseks      

e-teenused

 Riigi info ja e-teenused (eesti.ee)

» Lapse sünni registreerimine

» Elukoha registreerimine

 

Pärnu linna e-teenused (iseteenindus)

» Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus

» Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale

» Lapse sünnitoetuse taotlus

» Matusetoetuse taotlus

» Sporditegevuse toetuse taotlus

» Praktikataotlus

» Teabenõue

 

Haridusteenused (ARNO) (esimesse klassi vastuvõtt, ranitsatoetus, huvikooli vastuvõtt)

Bussipiletid, sõiduplaanid (Pärnumaa Ühistranspordikeskuse iseteenindus)

Parkimisloa taotlus (Pärnu Haldusteenused)

Kalmistute register (HAUDI) (hauaplatsi kasutuslepingu taotlemine, lepingu sõlmimine)

Detailplaneeringud (kaardirakendus)

Anna teada heakorraprobleemist (kaardirakendus)

Jäätmemajandus (Ragn-Sells iseteenindus)

Veemajandus (Pärnu Vee teenused)