Sauna 1, 88301 Audru alevik, Pärnu linn
447 5266; 5804 0443

Direktor: Jekaterina Eensalu
audruksk[at]audru.ee

Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse koosseisu kuuluvad Audru Kultuurikeskus, Audru Muuseum ja Audru Spordikeskus.

Audru Kultuurikeskus
Sauna 1,88301 Audru alevik, Pärnu linn
553 8832
audrukultuurikeskus[at]gmail.com

Audru Muuseum
Pärna allee 14, 88301 Audru alevik, Pärnu linn
446 4191, 5300 2172
muuseum[at]audru.ee

Audru Spordikeskus
Pärna allee 5c
446 4036

» Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus 
» Teenuste hinnakiri (09.03.2020)
» Haridus- ja kultuuriasutustes osutavate teenuste ja ruumide üürihinnad


Tiigi 2, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
445 5355
paevakeskus[at]paikuse.ee

Juhataja: Katti Aumeister
Hooldustöötaja: Karmen Reinumäe

Avatud: 
E-K, R: 8.30-16.00
N: 8.30–18.30

Paikuse Päevakeskuse eesmärgiks on pakkuda osavalla elanikele sotsiaalteenuseid. 1996. aastal asutatud päevakeskus asub loomisest saadik vana ühiselamu renoveeritud ruumides.

Päevakeskuses asub 13 sotsiaalkorterit (sh reservis üks turvatuba), millele lisaks majandatakse veel seitset eluruumi väljaspool päevakeskust. Päevakeskuse kööginurgaga varustatud kaminasaalis toimuvad mitmed ringitegevused ja üritused ning seda on võimalik üürida ka isiklike tähtpäevade pidamiseks (hinnakiri allpool). Ruumis on olemas kõik vajalik köögitehnikast lauanõude ja –linadeni ning kohti jagub kuni 30-le inimesele.

» Paikuse Päevakeskuse põhimäärus
» Paikuse Päevakeskuse teenuste hinnad
» Paikuse Päevakeskuse kodukord
» Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord

Paikuse Päevakeskuses osutatavad sotsiaalteenused:
- eluasemeteenus (13 sotsiaalkorterit päevakeskuses, 7 väljaspool päevakeskust)
- koduhoolduse korraldamine
- koduteenused (nt toidu ja ravimite koju toomine)
- sotsiaaltransport (nt arsti juurde viimine)
- Paikuse osavalla ja EL toiduabi vahendamine
- erihoolekande teenused (toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenus)
- sotsiaalnõustamine
- riideabi
- pesu pesemine
- dušši kasutamine

Päevakeskuse osutatavad tasulised teenused:
- Põlendmaa, Seljametsa, Tammuru või Silla külas asuva sotsiaaleluruumi üür 0,33 eurot ruutmeetri eest;
- Paikuse alevis Tiigi tn 2 asuva sotsiaaleluruumi üür 0,50 eurot ruutmeetri eest, kusjuures garaaži kasutamise eest invasõiduki garažeerimiseks üüri ei võeta;
- mujal Paikuse alevis asuva sotsiaaleluruumi üür 0,64 eurot ruutmeetri eest;
- kaminasaali üür üks tund Paikuse valla elanikule isikliku tähtpäeva tähistamiseks 4 eurot;
- kaminasaali üür üks tund muule isikule 6 eurot;
- kaminasaali üür kuni 12 tunniks Paikuse valla elanikule isikliku tähtpäeva tähistamiseks 16 eurot;
- kaminasaali üür 12 tunniks muule isikule 26 eurot;
- kaminasaali üür 24 tunniks Paikuse valla elanikule isikliku tähtpäeva tähistamiseks 26 eurot;
- kaminasaali üür 24 tunniks muule isikule 40 eurot;
- külaliste toas magamiskoha üür 8 eurot ööpäev;
- pesumasina kasutamine ilma triikimata 2 eurot masinatäis;
- Paikuse Päevakeskusel on õigus omal algatusel ja kohustus Paikuse Vallavalitsuse korraldusel anda päevakeskuse kaminasaali tasuta või soodustingimustel - kasutada vallaelanikele tasuta üritusteks.
- Heategevusüritusteks antakse ruume tasuta..

Koduteenused
Koduteenused - isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla . Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele rahvastikuregistri järgi Paikuse vallas alaliselt elavatele isikutele, kellel puudub perekonnaseadusega sätestatud abistajate ring või seadusjärgsed abistajad ei saa objektiivsetel põhjustel seadusega pandud kohustust täita.

Erihoolekandeteenused:
Igapäevaelu toetamise teenust on õigus saada täisealisel inimesel, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ning temale ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust. Teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenusele suunamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet, selleks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusametile järgnevad dokumendid:
- Isiku taotlus
- Psühhiaatri suunamiskiri või rehabilitatsiooniplaan
- Isikut tõendava dokumendi koopia

Kui isik on õigustatud saama igapäevaelu toetamise teenust, väljastab Sotsiaalkindlustusamet talle suunamisotsuse, mille alusel pakub vabade kohtade olemasolul teenust Paikuse Päevakeskus.

Teenuse kirjeldus:
- Isiku isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine;
- Isiku juhendamine sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
- Isiku juhendamine tervishoiu-, sotsiaal- ja muude teenuste kasutamisel;
- Isiku juhendamine aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
- Isiku tööoskuste kujundamine ja harjutamine;
- Isiku lähedaste nõustamine;
- Kaasama isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.
Teenus on isikule tasuta ja seda rahastatakse riigieelarvest. Teenust osutab kvalifikatsioonile vastav tegevusjuhendaja.

Toetatud elamise teenuse eesmärgiks on inimese iseseisev toimetulek tavalisele võimalikult sarnases keskkonnas. Teenus seisneb isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamises temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises.

Oluline roll on tegevusjuhendajal/tugiisikul. Toetatud elamise teenust võib osutada inimese enda elamispinnal või teenuse osutaja poolt inimesele üüritaval elamispinnal. Teenusele saamiseks peab isikul olema rehabilitatsiooniplaan.


Tegevused Paikuse Päevakeskuse kaminasaalis 2018

Esmaspäev
9.00–10.00 Majaelanike hommikukohv ja infotund

Teisipäev
10.30-12.00 Emmekate klubi
13.00–14.00 Käsitööring

Kolmapäev
11.00–13.00 Lauamängude ring

Neljapäev
11.30-14.30 (iga kuu teine neljapäev) Jututuba, eestvedaja Heldi Grossmann
17.00 Mälumäng ja Bingoõhtu (toimuvad üle nädala vaheldumisi)

Reede
11.00-12.00 Beebikool, juhendaja Eve Närep


Pärna allee 14, 88301 Audru alevik, Pärnu linn
447 2785
karene.lainela[at]parnu.ee

Tegevusjuhendaja Karene Lainela

» Audru Päevakeskuse põhimäärus

Audru Päevakeskus osutab hoolekandeteenuseid Audru osavalla elanikele, sh. puuetega ja psüühiliste erivajadustega isikutele.

Päevakeskuse eesmärgiks on pakkuda sotsiaalteenuseid, huvitegevust ja päevast tegevust eakatele, puuetega inimestele sh. psüühiliste erivajadustega inimestele suunatud riiklikke hoolekandeteenuseid ja toetada aktiivsest elust kõrvalejäänuid.

Audrurmk

88303 Jõõpre küla, Pärnu linn
446 5531
Jõõpre Kodu on Tammiste Hooldekodu piirkondlik üksus

» Tammiste hooldekodu põhimäärus
» Pärnu linna sotsiaalteenuste osutamise kord

Jõõpre Kodu asub Audru osavallas,  Jõõpre külas., Pärnu linnast 18 km kaugusel. Vaikse ja hea ümbrusega hooldekodu pakub hooldust 18 kliendile. 

Vaata lisaks: 
» Kuidas elanikuks saada?
» Palju maksab?

 
Joopre vanurite kodu

TÕSTAMAA RAHVAMAJA


Varbla mnt 3, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
523 6350
katri[at]tostamaa.ee
Facebook

Juhataja: Katri Järg, katri[at]tostamaa.ee, 523 6350
Majaperenaine: Karin Miidu, 523 0596
Helitehnik: Urmas Reinfeldt, 523 3755          

» Tõstamaa rahvamaja põhimäärus
» Rahvamaja ruumide rentimine
» Huvitegevus Tõstamaa rahvamajas viimase 26 aasta jooksul
» Rahvamajas tegutsenud ansamblid
» Isetegevuslaste kroonika 2012-2014

Tõstamaa Rahvamaja on valla keskne kultuuriasutus. 1988. aastal valminud majas asuvad lavaga universaalsaal kultuuri ja spordi tarbeks, saal-fuajee, loengu ja näituste ruum, ringiruumid, jõusaal, dušširuumid ja baar. Maja kasutatakse pidude korraldamiseks, koosolekuteks, erinevate ringide tööks, spordiüritusteks, näituste korraldamiseks, kooli kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks, spordiklubi üritusteks, treeninguteks jpm.

Läbi aasta on kõige suurema traditsiooniga üritused aastavahetuspidu, sõbrapäev noortele, vabariigiaastapäeva pidu, valla laste laulukonkurss, jaanipäev, vallapäevad, kadrikarneval ja jõulupidu. Iga kolme kuu järel avatakse mõni hariv näitus.

Rahvamajas tegutseb ka Tõstamaa Spordiklubi, kus korraldatakse võrk- ja korvpallitreeninguid. Kasutusel on jõusaal ja kord kuus toimuvad ülevallalised mälumänguturniirid. Spordiklubi traditsioonilised üritused on vastlapäev, jürijooks, Tõstamaa jooks, korv-, võrk- ja jalgpalliturniirid.

Rahvamajal on looduslikult kaunis kohas paisjärve ääres asuv vabaõhulava. Seal toimuvad jaanituled, laadad, kontserdid, vallapäevade jt. üritused.

 

TÕSTAMAA RAAMATUKOGU


Varbla mnt 24, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
449 6184
tostamaa[at]pkr.ee
Facebook

Raamatukoguhoidja: Marge Päästel     
Avatud: T-R 10.00-18.00; L 11.00-16.00 


Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogu alates 1. maist 2018
» 
Pärnu Keskraamatukogu
» Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus
» Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
» Tasuliste teenuste hinnakiri

Tostamaarmk

TÕHELA RAAMATUKOGU


88102 Tõhela küla, Pärnu linn
Asub Tõhela rahvamaja ruumides
449 6523
tohela[at]pkr.ee   

Avatud:
T, N: 11.00–18.00
L: 10.00–15.00

Raamatukoguhoidja: Birgit Pere                                                         

On Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogu alates 1. maist 2018
» Pärnu Keskraamatukogu
» Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus 
» Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
» Tasuliste teenuste hinnakiri

Tõhela raamatukogu ajalugu
3. aprillil 1917 kogunesid Tõhela kandi ärksama vaimuga inimesed Tõhela koolimajja ja asutasid Tõhela Noorsoo Seltsi. Noorsooselts otsustas kohe, et tuleb avada oma raamatukogu. Et saada raha raamatute ostmiseks, selleks pandi ava-koosolekul toime korjandus. Korjandusest laekus 92 rubla 14 kopikat. Kellel oli kodus raamatuid, need kinkisid mõned avatavale raamatukogule. 1920. aasta aruandest võime lugeda, et raamatukogus on 262 raamatut. Raamatukogu oli avatud tolleaegse kooli teisel korrusel ja raamatute laenutamist korraldasid seltsi liikmed igal pühapäeval.

1922. aastal suurendati seltsi raamatukogu. Selleks eraldas Noorsoo Selts oma tuludest 3500 marka, Pärnu Maakonna Haridusosakond 1000 marka, 1923. aastal laskis selts raamatute jaoks kapi teha.

1924. aasta lõpuks oli raamatukogus 152 raamatut, neist 105 ilukirjandusliku ja 47 teadusliku sisuga. Sel aastal oli 49 lugejat ja 219 laenutust, köideti 74 raamatut.

1925. aasta 25. oktoobril saabus Pärnu Maakonna Koolivalitsuselt kiri, milles tehti ettepanek Noorsooseltsi raamatukogu võtta avalike raamatukogude võrku ja teoks sai see 4. veebruaril 1926. aastal. Raamatukogu sai abi Haridusministeeriumilt, Tõstamaa vallalt ja Tõhela Noorsooseltsilt. Esimeseks raamatukogu juhatajaks valiti kooliõpetaja Martha Tolli ja tema palgaks oli 80 krooni aastas. 1927. aastal andis Noorsooselts ühe peoõhtu sissetuleku raamatukogule.

1929. aastal lahkus Martha Tolli ja uueks juhatajaks sai Aleksander Koppel. 1930. aastal üüriti raamatukogule Tõhela kirikumajas tühjalt seisev tuba, sest koolimajas oli ruumi vähe.

1935. aasta 31. märtsil palus A.Koppel end ametist vabastada. Uueks juhatajaks valiti Andrei Madisson (Vello Madise). 5.oktoobril peeti kooli ruumes raamatuaasta aktus. Külastajaid oli rohkesti, aga raamatuid osteti vähe.

1937. aastal asus raamatukogu juhatajana tööle Arnold Vilgats,kes omakorda andis raamatukogu üle Laine Soobikule (Jõe)

1945. aasta 1. veebruarist asus raamatukogu juhatajana tööle Asta Kirikal. Mais kolis raamatukogu tagasi kirikumajja, millise on enda kasutusse saanud vastloodud riiklik rahvamaja. Vahepeal oli raamatukogu jõudnud kolida Johannes Mihkelsi elamusse. Raamatukogu oli avatud 2 korda nädalas, puude puudusel. Raamatuid oli 1650 eksemplari, lugejaid 50.

1946. aasta 1. augustist asus raamatukogu juhatajana tööle Saima Mardi (Parve), 1948. aasta 1. märtsist Asta Ravik ja 1949. aasta 1. juunist Helju Vilgats (Laur). Raamatufond oli küll kasvanud, kuid 1949.aastal kustutati fondist 708 raamatut, neist jäid küüditamise tõttu kogusse tagastamata 192. Enamus kustutatutest aga läksid nende raamatute arvele, mida ei peetud ideeliselt õigeiks.

1949. aastal kolis raamatukogu praegusesse rahvamajja, kus ta sai alumisel korrusel 20 ruutmeetrise toa.

1958. aastal asus raamatukogu juhatajana tööle Silvi Rand. 1959. a kolis raamatukogu sama maja teisele korrusele 33 ruutmeetrisesse tuppa, 1969.aastal lisandus lugemistuba. 1999. aastal sai raamatukogu remondi käigus täiesti uue näo. Raamatukogu kasutada on 72 ruutmeetrine tuba. Fondis on 7500 raamatut, tellitud on 16 ajakirja. Raamatukogus on avalik internetipunkt. 2000. aastal avati väike muuseum ehk koduloopööning, milles on palju esemeid, fotosid ja käsikirjalist materjali piirkonnas olnu kohta.


Tohela rahvamaja

POOTSI RAAMATUKOGU


88115 Pootsi küla, Pärnu linn
449 6330
pootsi[at]pkr.ee 

Avatud:
K, R: 11.00-18.00 

Raamatukoguhoidja: Birgit Pere                                                         

On Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogu alates 1. maist 2018
» Pärnu Keskraamatukogu
» Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus 
» Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
» Tasuliste teenuste hinnakiri

» Ajaloost

Pootsi kylakeskus

Seljametsa rahvamaja ja muuseum

86601 Seljametsa küla, Pärnu linnseljametsa muuseum
Muuseum ja rahvamaja asuvad endise Pustuski meierei hoones

Seljametsa Muuseum: 502 9013, muuseum[at]paikuse.ee
Seljametsa Rahvamaja 5196 0017, rahvamaja[at]paikuse.ee
Facebook

Muuseum avatud:
K, N, R: 9.00 - 13.00 
Muul ajal kokkuleppel 

Seljametsa Muuseum on Seljametsa Rahvamaja struktuuriüksus.
» Seljametsa Rahvamaja põhimäärus
» Seljametsa Muuseumi arengukava
» Teenuste hinnakiri (Pärnu linnavalitsuse 18.05.2020 korraldus nr 308)


Muuseum asutati 2001. aasta suvel Paikuse valla kodu-uurijate initsiatiivil ja vallavalitsuse toetusel, et tagada kodulooliste väärtuste säilimine ja rahvakultuuri traditsioonide kestmine Paikuse vallas.

2004. aasta oktoobrist asub muuseum 1911. aastal ehitatud endises Pustuski meierei renoveeritud ruumides. 2007. aastal sai muuseum juurde suure ekspositsiooniruumi sõiduvahendite ning suuremate tööriistade ja masinate näitamiseks.

Seljametsa Muuseum - see on:
- erinevatel aegadel koduses majapidamises kasutatud esemed, põllutöö- ja kalapüügiriistad,
- endisaegsed kooliõpikud ja -tarbed,
- esivanemate valmistatud käsitööd,
- vallaelanike mälestused ja ülestähendused,
- fotod, dokumendid, postkaardid (19.- 21. saj),
- ajalehed ja -kirjad, raamatud (19. -21. saj),
- Paikuse vallas asunud endiste asutuste dokumendid, auraamatud, albumid, sildid, fotod, karikad jms.
- võimalus ise proovida tegevusi, mida tavaelus enam eriti ei praktiseerita,
- muuseumitunnid rahvakalendri tähtpäevadest, traditsioonidest, kodukandi elu- ja ajaloost.


Seljametsamuuseum

Paide mnt 19, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
Paikuse spordi- ja tervisekeskuse kompleksis
445 5225
paikuse[at]pkr.ee
http://www.paikuseraamatukogu.ee/

Avatud:
E: 8.00-15.00
T: 8.00-18.00
L:  10.00-14.00
Kuu viimasel reedel raamatukogu suletud

Raamatukoguhoidja: Gerli Lehemets 

On Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogu alates 1. maist 2018
» Pärnu Keskraamatukogu
» Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus 
» Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
» Tasuliste teenuste hinnakiri


PAikusermlk


Pärna allee 14, 88301 Audru alevik, Pärnu linn
Muuseum asub endises Audru mõisa valitsejamajas
5300 2172
muuseum[at]audru.ee

Avatud: T 14.00-18.00, N 14.00 -18.00
Kokkuleppel saab muuseumi külastada ka teistel aegadel

Varahoidjad: Tiiu Jalakas, Helgi Roots, Aivar Tamm

Audru Muuseum kuulub Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse koosseisu
» Audru Kultuuri- ja Spordikeskus
» Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus 

Muuseum on asutatud 1996. aastal. Muuseum asub kahes hoones. Majamuuseumis, endises Audru suvemõisa hoones, asub püsiekspositsioon, mis tutvustab Audru rahva elu-olu läbi sajandite siin eksponeeritud esemete, kirjutiste, mälestiste, jne. kaudu.

Ekspositsiooni aitab teha huvitavamaks endisel kujul hästirestaureeritud mõisahoone. Eriti huvipakkuvad on ülakorrusel vaadeldavad haruldased pükskorstnad ja rohkearvulised mitmekesised museaalid, näiteks vana-aegsed tikandid, koolitarbed, puust ja kasetohust tarberiistad ning palju muud. Hetkel küündib museaalide arv pea 4000-ni.

Museaalid on saadud annetusena Audru elanikelt. Muuseumi kaminasaalis korraldatakse pidevalt näitusi, vestlusi, luuleõhtuid, kohtumisi huvitavate inimestega, jne.

Õuemuuseum on sisustatud endisaegsesse Audru mõisa viinakeldrisse. Nimetatud hoone lugu on huvipakkuv. Esimene otstarve hoonel oli olla piiritustoodete ladu, kuna tollane viinaköök asus keskusest kaugel - Saulepas. Hiljem leidis hoone kasutust juurviljalaona, sõiduhobuste tallina, jahuveskina ja alates 2001. aastast - muuseumina.

Et ruum on avar, on siia paigutatud suured esemed. Esindatud on kõikvõimalikud endisaegsed põllutööriistad ja sõiduvahendid. Siin saab näha isegi rehepeksumasinat. Muuseumi külastab üle 1000 inimese aastas. Muuseumipere võib suhelda eesti, inglise, soome ja vene keeles. Lisaks korraldab muuseum matku ja ekskursioone, pakkudes matkajuhi teenust nii Audrus kui üle kogu Eesti.

Ekspositsioonide korraldaja on Tiiu Jalakas. Muuseumi peavarahoidja on Helgi Roots.
Muuseumi töö on leidnud korduvalt tunnustust. Viimasena olgu nimetatud "Aasta kultuuritegija laureaat" aastast 2006.


Audrurmk

Võidu 2, 87001 Lavassaare alev, Pärnu linn
446 3308
lavassaare[at]pkr.ee
raamatukogu[at]lavassaare.ee

Avatud:
T: 11.00-17.00
K, N, R: 12.00-18.00 
Kuu viimasel reedel suletud

Raamatukoguhoidja: Liia Gentalen

On Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogu alates 1. maist 2018
» Pärnu Keskraamatukogu
»Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus 
» Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
» Tasuliste teenuste hinnakiri
88303 Jõõpre küla, Pärnu linn
Jõõpre rahvamajaga ühes hoones
446 5542
joopre[at]pkr.ee

Avatud:
E, T: 10.00-16.00
K: 12.00-18.00
P: 10.00-14.00

Raamatukoguhoidjauhataja: Pille Ristimets

On Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogu alates 1. maist 2018
» Pärnu Keskraamatukogu
» Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus 
» Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
» Tasuliste teenuste hinnakiri


Jooprermk


88302 Lindi küla, Pärnu linn
Lindi Lasteaed-Algkooli hoones
446 7746
lindi[at]pkr.ee

Avatud:
E, T, K: 10.00-16.00
N: 13.30 -17.30

Raamatukoguhoidja: Tiiu Tammer

On Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogu alates 1. maist 2018
» Pärnu Keskraamatukogu
» Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus 
» Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
» Tasuliste teenuste hinnakiri


Lindikool


88306 Ahaste küla, Pärnu linn
Aruvälja Külakeskuses
446 0458
aruvalja[at]pkr.ee

Avatud:
E, T, K: 10.30-16.30
P: 10.30 -14.30

Raamatukoguhoidja: Malle Kiis

On Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogu alates 1. maist 2018
» Pärnu Keskraamatukogu
» Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus 
» Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
» Tasuliste teenuste hinnakiri


Aruv2lja raamatukogu

Pärna allee 14, 88301 Audru alevik, Pärnu linn
Raamatukogu asub endises Audru mõisa valitsejamajas
446 4191 
audru[at]pkr.ee

Avatud:
T, K, N:  12.00-18.00
R: 9.00-15.00
Kuu viimasel reedel suletud

Raamatukoguhoidja: Piret Vainult
Raamatukogu teeninduspiirkonda kuuluvad Põldeotsa, Valgeranna, Lemmetsa ja Papsaare külad ning Audru alevik. 

On Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogu alates 1. maist 2018
» Pärnu Keskraamatukogu
» Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus 
» Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
» Tasuliste teenuste hinnakiri

» Audru raamatukogu sai alguse 1901. aastal asutatud Audru Karskuse Seltsi raamatukogust.
» 2003. aasta suvel kolis raamatukogu koos valla muuseumiga uutesse ruumidesse - Audru mõisakompleksi endisesse valitsejamajja.
» Raamatukogus on võimalik lugeda ajalehti-ajakirju-raamatuid, neid koju laenutada.
» Kojulaenutuse tähtaeg on raamatutel 4 nädalat, jooksva kuu perioodikal 1 nädal.
» Teatmeteoseid koju ei laenutata. 
» Avalik internetipunktis on kaks püsiühendusega arvutit, kus on võimalik tasuta otsida infot, sooritada pangatehinguid, printida jne.
» Traadita internet (WiFi)


Audrurmk

Veebilehel kasutatakse küpsiseid