Avalike ürituste korraldamise kord
Ülemäärase müra ja valgusefektide lubamine müügikohtade hooajalistel laiendustel
INFOLEHT: laatadel kauplemine ja isevalmistatud alkoholi müük (Veterinaar- ja Toiduamet)

- Avalike ürituste korraldamise taotlus

Avalik üritus - kontsert, etendus, tantsuõhtu, spordivõistlus, näitus, filmivõte, laat, reklaamiüritus, rongkäik (v.a avaliku koosoleku seaduses sätestatud rongkäigud), ilutulestik ja muud sellised üritused, mis kannavad esteetilist ja kunstilist eesmärki ning toimuvad Pärnu linna haldusterritooriumil vabas õhus. Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus Avalike ürituste korraldamise korra alusel väljastatud loa olemasolul. Vaata lisaks: Avaliku ürituse kooskõlastamine

Avalik koosolek - inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib korrakaitseseadus. Koosoleku korraldamisest peab teavitama kohalikku prefektuuri. Vaata lisaks: Avaliku koosoleku registreerimine

Ürituse korraldamiseks loa taotlemine
» Avaliku ürituse korraldamine eeldab nõusoleku saamist Avalike ürituste lubade väljastamise komisjonilt (AÜLVK), mis tuleb kokku kolmapäeviti.
» Loa saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja linnavalitsusele avalike ürituste korraldamise taotluse. Esitatud taotlusega broneeritakse ürituse toimumise paik.

Nõutavad lisadokumendid:
- ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga
- ürituse kirjeldus ja ajakava
- kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks
- territooriumi heakorra tagamise kava (garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga), sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega
- liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem, kui liiklus on vaja ümber korraldada
- turvalisuse tagamise (vajadusel meditsiinilise teenindamise) plaan

Taotluse esitamise tähtajad
» avaliku ürituse (planeeritud vähem kui 1000 külastajat või/ ja kestab vähem kui ööpäev) - hiljemalt 14 päeva enne ürituse toimumist
» avaliku suurürituse (planeeritud 1000 või enam külastajat/osavõtjat või/ ja kestab kaks või enam päeva) - hiljemalt 2 kuud enne ürituse toimumist

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee