Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord
- Kultuuriprojektide toetuse taotlus ja aruanne
- Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne (kui taotlus ei ole esitatud e-teeninduses)
- Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojekti toetuse taotlus

Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
- kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine
- kultuuriteavikute väljaandmine (trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid)
- muu kultuurialane tegevus.

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus 
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks

Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal
- kultuuriprojektide toetusetaotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaseltEraldatud toetused
15. veebruar 2021
25. jaanuar 2021


21. september 2020
15. juuli 2020
17. juuni 2020
1. juuni 2020
2. märts 2020
25. mai 2020
17. veebruar 2020
6. jaanuar 2020


Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

kultuur.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid