Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord
- Kultuuriprojektide toetuse taotlus
- Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne
- Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojekti toetuse taotlus

NB! Toetusetaotlusi saab esitada 1. aprillini 2021

Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:

- kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine
- kultuuriteavikute väljaandmine (trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid)
- muu kultuurialane tegevus.

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus 
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks

Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal
- kultuuriprojektide toetusetaotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
25. jaanuar 2021


21. september 2020
15. juuli 2020
17. juuni 2020
1. juuni 2020
2. märts 2020
25. mai 2020
17. veebruar 2020
6. jaanuar 2020


Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kultuuritöö vanemspetsialist
Katrin Kukk
Suur-Sepa 16, kab 147
444 8240
katrin.kukk[at]parnu.ee

Kultuuritöö peaspetsialist
Mart Tõnismäe
Suur-Sepa 16, kab 146
444 8242
mart.tonismae[at]parnu.ee

kultuur.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid