Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord (al 17.02.20)
Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord (kuni 16.02.20)
- Spordiprojektide toetuse taotlus ja aruanne 

Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
- spordisündmuste korraldamine
- elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamine
- rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine
- muu spordialane tegevus.

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus (al 17.02.2020)
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks

Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal
- haridus- ja noorsooprojekte toetuste taotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt


Eraldatud toetused
19. august 2019
10. juuni 2019
20. mai 2019
22. aprill 2019
21. jaanuar 2019
12. märts 2018
22. jaanuar 2018
23. jaanuar 2017
9. veebruar 2016


Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

Spordinõunik
Maarja Tammai 
Suur-Sepa 16, kab 137
444 8243
maarja.tammai[at]parnu.ee

kultuur.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid