- Toetuste ja preemiate maksmise kord 
Preemiate suurused
- Toetuse- ja preemiataotlus

Toetatakse:
» andeka noorsportlase (20-26a) rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks ettevalmistavates laagrites osalemist
» seenior- ja veteransportlaste (va esindusmeeskonnad) rahvusvahelistel tiitli- ja meistrivõistlustel osalemist
» kultuurikollektiivide ja loovisikute (sh interpreetide) rahvusvahelistel konkurssidel osalemist
» kultuurikollektiivide ja loovisikute omaloomingu (sh produktsiooni) esitlemist rahvusvahelisele auditooriumile (üldjuhul välisriikides)

Premeeritakse:
» sportlaseid medalikohtade saavutamisel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning olümpiamängudel (sh noorte- ja paraolümpia)
» kultuurikollektiive ja loovisikuid (sh interpreetide) silmapaistvate tulemuste eest üldtuntud üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel

Toetuse taotlemise tingimused
» taotlusi võivad esitada juriidilised isikud
» taotlus esitatakse üldjuhul vähemalt kaks kuud enne kavandatavate kulutuste tegemist
» toetatava sportlas(t)e ja loovisiku (sh interpreedi) rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn või ta kuulub Pärnu linnas registreeritud spordiklubisse, kultuuriühingusse
» toetatav kultuuriühing on Pärnu linnas asuv ja/või tegutsev mittetulundusühing
» toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast rahvusvahelise tiitlivõistluse, konkursi või esitlemise toimumist esitama toetuse kasutamise kohta aruande  

Preemia taotlemise tingimused
» taotlusi/ettepanekuid võivad esitada juriidilised isikud, füüsilised isikud, Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus 
» taotlus esitatakse üldjuhul hiljemalt kaks kuud pärast tulemuste saavutamist

Taotluses märgitakse:
1) premeeritava nimi, isikukood, elukoha aadress, kontakt
2) võistluse/konkursi nimi
3) tulemus, mis on kinnitatud võistlusprotokollis, konkursi tulemustes või viide tulemusele
4) muu taotleja poolt vajalikuks peetav informatsioon.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused ja preemiad
16. veebruar 2021
2. märts 2020 (toetused)
2. märts 2020
 (preemiad)
25. veebruar 2020
17. veebruar 2020
6. jaanuar 2020

Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

Spordinõunik
Maarja Tammai 
Suur-Sepa 16, kab 137
444 8243
maarja.tammai[at]parnu.ee

Kultuuritöö vanemspetsialist
Katrin Kukk
Suur-Sepa 16, kab 147
444 8240
katrin.kukk[at]parnu.ee

kultuur.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid