Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

» Parkimiskord
» Parkimisala kaart
» NB! Parkimiskord ei reguleeri parkimist avalikus parkimisalas asuvates eraparklates. Jälgige liiklusmärke ja infotahvleid!
» Avalikul parkimisalal kontrollib parkimist Pärnu Haldusteenused 

» Viivistasu ja viivistasu otsuse vaidlustamine
» Loe lisaks: Kohalikud võivad Pärnus soodsamalt parkida


Tasulise parkimise piirkonnad ja hinnad 

Piirkond 

M-parkimisel

 Tasulise parkimise periood 

Tasumäär parkimispiletiga

Tasumäär parkimisloaga

1 tund

1 päev

 1 kuu

3 kuud

6 kuud

12 kuud

Kesklinn 

Pärnu

E–R (tööpäeviti) 8.00–18.00

1 €

5 €

50 €

100 €

150 €

200 €

Rand

Rand

01.06–31.08, iga päev 10.00–18.00

4 €

12 €

50 €

100 €

 -

 

 
Soodustused Pärnu linna (sh osavalla) elanikule

3 kuu parkimisluba 1

32 €

9 kuu ehk talveperioodi parkimisluba (kehtib 1. septembrist - 31. maini) 1

70 €

12 kuu parkimisluba tasulise parkimisala piires elavale pärnakale 2

20 € 

1 Õigus soodusmäärale B-kategooria mootorsõiduki parkimiseks on isikul, kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omanikuna, sõiduki vastutava kasutajana või kasutajana ja tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn
2 Õigus soodusmäärale ühe B-kategooria mootorsõiduki parkimiseks on isikul, kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omanikuna või sõiduki vastutava kasutajana ja tema rahvastikuregistrijärgne elukoht asub avaliku tasulise parkimisala piires, parkimiseks vastaval elukoha ja/või sellele lähimal tänava osal.

Parkimistasu maksmine ja tõendamine

Parkimistasu maksmise kohustus tekib parkimise alustamise hetkest:
» 30 min möödumisel ranna piirkonnas 
» 1 tunni möödumisel kesklinna piirkonnas 
» 3 tunni möödumisel "Endla" esises (Keskväljaku) parklas 

NB! Tasuvabad ajad kehtivad vaid juhul, kui parkimise algusaeg on fikseeritud parkimiskellal või kirjalikul teatel. Kirjalik teade või parkimiskell peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada teate sisu või parkimiskella näit.

» Parkimistasu arvestus parkimisel parkimisautomaadi pileti alusel on minutipõhine.
» Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel arvestatakse alates kahe tunni täissaamisest parkimistasu määraks 1 päev, kui parkimine toimub katkematult.

Parkimistasu maksmist tõendab:
1) nõuetekohaselt tähistatud ühekordne parkimispilet;
2) parkimisautomaadi pilet;
3) paberkandjal või elektrooniline parkimisluba;
4) mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta antud tasulises parkimispiirkonnas.

» Parkimispileti saab osta parkimisautomaatidest, R-Kioskitest
» Parkimise eest saab tasuda ka parkimisäpi kaudu 
» Ranna parkimispilet kehtib ka kesklinna piirkonnas 

» Parkimislube väljastab Pärnu Haldusteenused (müüb ka parkimispileteid)
» Parkimisluba väljastatakse ühe mootorsõiduki parkimiseks kuni üheks aastaks 
» Parkimisluba kehtib tervel avalikul tasulisel parkimisalal (välja arvatud elukohapõhine, soodustingimustel väljastatud 12 kuu parkimisluba)

M-parkimine
» Parkimise alustamiseks saada sõnum numbrile 1902
» Sõnumisse kirjuta: auto nr, tühik, tsoon (PARNU või RAND)
» Lõpetamisel helista numbrile 1903

Maksuvabastused

Parkimistasu maksmisest on vabastatud:
1) liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava mootorsõiduki juht
2) liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel määratletud alarm- või jälitussõiduki juht
3) M1 kategooria sõiduauto juht, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor.
4) Nelja ja enama kuni 19 aastase lapse lapsevanem, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn ja kes on kantud liiklusregistrisse sõiduki omaniku, vastutava kasutajana või kasutajana.

Parkimistasu vabastust tõendab mootorsõiduki juhile väljastatud vastav parkimisluba
» Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaarte väljastab Pärnu linna elanikele linnavalitsuse sotsiaalosakond
» Parkimistasu vabastust tõendav parkimisluba ja peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada dokumendi kehtivust. Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart peab olema paigaldatud mootorsõiduki esi- või tagaklaasile

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid