Sooduspiletiga võivad sõita:
1) õpilased ja üliõpilased
2) pensionärid
3) keskmise või raske puudega 18-aastased ja vanemad isikud
4) puuduva töövõimega isikud

Osalise tasu eest sõidu õiguse tõendamine
(1) Osalise tasu eest sõidu õigust tõendab valideeritud isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga. Isikut tõendavat dokumenti ei ole vaja, kui isikustatud bussikaardina kasutatakse andmekandjat, millele on kantud isiku nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto (nt e-õpilaspilet). Isikut tõendavat dokumenti ei ole vaja ka ilmselgelt alla 14-aastasel lapsel.
(2) Bussikaardi isikustamisel saab õpilane, üliõpilane ja pensionär (välja arvatud töövõimetuspensionär) õiguse kasutada sõidusoodustust automaatselt registrite (Eesti Hariduse Infosüsteem, Sotsiaalkindlustusameti Infosüsteem) põhiselt juhul, kui sõitja andmed on olemas vastavas registris.
(3) Töövõimetuspensionäri, keskmise või raske puudega 18-aastase ja vanema isiku ning puuduva töövõimega isiku puhul fikseeritakse sõidusoodustuse kasutamise õigus elektroonilises piletisüsteemis MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kassas. Sõidusoodustuse õiguse fikseerimiseks peab isik esitama MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kassas soodustuse saamist tõendavad dokumendid. Sõidusoodustus fikseeritakse vastava õiguse kehtivuse ajaks.

Sõidusoodustust tõendavad dokumendid:
1) töövõimetuspensionäril pensionitunnistus;
2) keskmise või raske puudega 18-aastasel ja vanemal isikul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puudega isiku kaart või pensionitunnistus, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
3) puuduva töövõimega isikul töövõime kaart

Veebilehel kasutatakse küpsiseid