Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


Sõpruslinnaga on tegemist juhul kui on allkirjastatud sõpruslinnade leping või laiapõhjaline (paljusid valdkondi hõlmav) koostööleping/protokoll.

Pärnul on kaksteist sõpruslinna.


Coat of Arms of Sochi Krasnodar krai
Sotši

Vene Föderatsioon
Koostöö alates aastast 1991, koostööleping aastast 1994.

Sotši asub Musta mere rannikul Krasnodari krais, Venemaa ja Gruusia/Abhaasia-vahelise piiri lähedal. 2010. aasta rahvaloenduse järgi on Sotsi elanike arv 343 334, olles suurim kuurortlinn Venemaal. Linn on üks vähestest subtroopilise kliimaga aladest Venemaal, kuuludes nn Kaukaasia Riviera alade hulka. Sotši Rahvusvaheline lennujaam on Venemaa 10 suurima seas.

Sõprussuhted on passiivsed

www.sochiadm.ru
visit-sochi.org


Gran komm.svgGran

Norra Kuningriik
Koostöö aastast 1992, koostööleping aastast 1992

Grani omavalitsus asub Norra Kuningriigis, Opplandi maakonnas. Grani omavalitsus asutati 1. jaanuaril 1838. aastal. Asulas on 2016. aasta rahvaloenduse järgi 13 695 elanikku.
Koostöövaldkonnad: Kultuur, sport, tervishoid, haridus, linnakodanike vahelised sõprus- ja ärikontaktid, informatiivsete näituste vahetamine.

Sõprussidemed Graniga on passiivsed

www.gran.kommune.no
www.visitnorway.com/


Siauliai city COAŠiauliai

Leedu Vabariik
Koostöö alates 1967, sõprusleping alates 1992

Šiauliai asub Leedu põhjaosas ja on suuruselt neljas linn Leedus. Elanikke on 106 400. Kaugus pealinnast Vilniusest on 214 km.  Kahe linna, Pärnu ja Šiauliai suhted said alguse juba 60-aastate lõpul. Aastaid on aktiivne koostöö toimunud kultuuri vallas. Mitmed kultuurikollektiivid on osalenud nii siinsetel festivalidel kui ka vastupidi.

Lisaks on üheks koostöö heaks näiteks juba mitmeid aastaid korraldatud Šiauliai, Jelgava ja Pärnu kunstnike ühisnäitusi, mis sellel aastal leiab aset Pärnus. Igal sügisel tähistatakse
Šiauliai Päevi, kuhu kutsutakse alati ka Pärnu esindajad.

www.siauliai.lt

www.visitlithuania.net


LVA Jelgava COA
Jelgava

Läti Vabariik
Sõprussuhted alates 1957

Jelgava asub Läti keskosas, rahvaarv on 62 800. Jelgava on ajalooliselt tähtis linn, seda teatakse kui kunagist Kuramaa hertsogiriigi pealinna.

Pärnu ja Jelgava suhted said alguse juba 1957. aastal. Kõige tihedamaks saab nimetada koostööd kultuuri alal. Toimunud on Pärnu - Jelgava - Šiauliai kunstnike ühisnäitused, skulptorid on osa võtnud Jelgava kuulsast jääskulptuuride festivalist. Jelgavat, Šiauliaid ja Pärnut ühendab märksõna B3. See kombinatsioon tähistab rahvusvahelist kolme linna vahelist kunstinäitust, mis igal aastal toimub erinevas linnas. Pärnu poolelt koordineerib B3 kunstinäitust Alar Raudoja.

Lisaks aktiivsele kultuurialasele koostööle suheldakse omavahel ka hariduse alal.

www.jelgava.lv
visit.jelgava.lv


271px Coat of arms of Helsingborg Sweden.svg
Helsinborg

Rootsi Kuningriik
Suhted alates 1989, sõprusleping 1999

Helsingborg asub Rootsi lõunaosas, elanike arv 108 334. Helsingborg on rannikulinn ning üks praeguse Rootsi riigi vanimatest asustatud aladest. Ametlikult on selleks kuupäevaks 21 mai 1085. Pealinnast Stockholmist asub Helsingborg 556 kilomeetri kaugusel.

Helsingborgi ja Pärnu koostöö algusaastateks on 80-ndate aastate lõpp.  Humanitaarabi saamise aegadest on liigutud ühiste seminaride korraldamiseni. Iseseisvumise algusaastail toetas Helsingborg Pärnut humanitaarabiga. Suurt abi, nii materiaalset kui ka personalikoolitust, sai Pärnu Haigla. Mitmeid aastaid saadi sõpruslinnast ravimeid, toiduaineid, meditsiiniinstrumentaariumi ja- seadeid, voodeid ja taastusraviks abivahendeid.

Ilusaks traditsiooniks on Lucia-tüdrukute külastused Pärnusse. Helsingborgi Lucia Kommitee on annetanud Pärnu linnale aastatega pea miljon krooni.

Helsingborgi kunagine linnapea Inger Anderson-Sjöstedt on Pärnu linna vapimärgi kavaler aastast 2004 ja 2008. aasta alguses omistati Pärnu linna vapimärk Helsingborgi linnakantselei juhatajale Sten Nordvistile.

www.helsingborg.se
www.visithelsingborg.com


251px Södertälje vapen.svg
Södertälje

Rootsi Kuningriik

Södertälje asub Rootsi kaguosas, 30 kilomeetrit pealinnast Stockholmist lõuna pool. Tänapäeval on linnas elanikke ligikaudu 72 000

Suhted Södertäljega on passiivsed

www.sodertalje.se
destinationsodertalje.se


251px Oskarshamn vapen.svg
Oskarshamn

Rootsi Kuningriik
Sõprusleping alates 1989

Oskarshamn asub Rootsi Kuningriigi kaguosas ranniku ääres. Kaugus pealinnast Stockholmist 324 kilomeetri kaugusel. Oskarshamni asutamise aastaks loetakse 1856. Elanike arv linnas on veidi üle 17 000

2001. aastal omistati Pärnu vapimärk Oskarshamni kunagisele linnapeale Torsten Carlssonile ja Oskarshamni ja Pärnu sőprussuhete arendajale, väliseestlasele Heimar Poopuule.

www.oskarshamn.se
www2.oskarshamn.com


500px Vaasa.vaakuna.svg
Vaasa

Soome Vabariik
Sõprussuhted alates 1956

Vaasa asub Soome läänerannikul Botnia lahe ääres. Vaasa ajalugu linnana ulatub 14. sajandisse, linnaõigused andis Vaasale 1606. aastal Rootsi kuningas Karl IX. Elanikke on praegu umbkaudu 67 500. Kaugus pealinnast Helsingist 423 kilomeetrit.

Vaasa on Pärnu kõige pikaaegsem sõpruslinn, suhted on aktiivsed. Väga tihe on koostöö kultuuri ja hariduse vallas. Mitmel koolil ja lasteaial on sõpruskool või -lasteaed Vaasas.

2018. aastal omistas Pärnu Linnavolikogu Vaasa linnavalitsuse ametnikule Anna-Maija Iitolale Pärnu teenetemärgi.

Pärnus tegutseb MTÜ Pärnu Vaasa Selts. Seltsi eesmärk on edendada suhteid ja koostööd Pärnu ja Vaasa linnade ja ka teiste Soome piirkondade vahel. Seltsi ülesanded on:
- süvendada koostööd Vaasa Linnavalitsusega, Vaasa-Pärnu seltsiga ja teiste erinevate organisatsioonidega;
- edendada koostööd Soome teiste piirkondadega; tutvsutada Pärnu ja eesti tegemisi Vaasas ja Soomes;
- korraldada ühiseid tegevusi sõpruslinnades erinevatel elualadel.

Selts on partneriks Vaasas tegutsevale Vaasa Pärnu seltsile.

www.vaasa.fi


helsingørkmlogoHelsingør

Taani Kuningriik
Koostöö alates 1988
Sõprusleping alates 1991

Helsingør asub Taani idaosas. Linna elanikke mainiti esmakordselt kirjalikult kuningas Valdemar II maksuraamatutes aastal 1231. Tänapäeval on linna elanike arv ligikaudu 63 000, kaugus pealinnas Kopenhaagenist 50 kilomeetrit
Helsingør on kuulus Kronborgi lossi poolest, kuhu William Shakespeare paigutas oma näidendi „Hamlet“ tegevuse.

Sõprussuhted on passiivsed.

www.helsingor.dk
www.visitnordsjaelland.dk


Siofok1Siófok

Ungari
Koostöö aastast 1991

Siófok asub Balatoni järve lõunakaldal. Asustatud oli praeguse linna ala juba Rooma impeeriumi ajal. Küla nime mainiti kirjalikult esmakordselt 1137. aastal riigi maksuraamatutes.
Tänapäeval on elanike arv linnas on ligikaudu 25 500. Kaugus pealinnast Budapestist 104 kilomeetrit. Siófok on külastajate arvu poolest teine linn Budapesti järel, linna on pärjatud
Ungari suvepealinna tiitliga.

Sõprussuhted on passiivsed. 

www.siofok.com


 

Oceancity md seal
Ocean City

Ameerika Ühendriigid
Koostööleping alates 2003

Ocean City asub Marylandi osariigis, Ameerika Ühendriikide idarannikul. Kuurordi rajamine algas 1839. aastal, 1875. aastal sai see tuntuks kui Ocean City.
Elanikke on linnas umbes 7000, kaugus pealinnast Washingtonist 146 miili.

Sõprussuhted on passiivsed

ococean.com
Portsmouth

Ameerika Ühendriigid
Koostööleping alates1999

Sõprussuhted on passiivsed

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

» Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutunud, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla


Omavalitsuses elanikke 51 504

 

Ühinemisel

31.10.17

01.01.18

01.01.19

02.01.19 *

01.01.20

Omavalitsuses kokku

51 655

51 649

51 883

51 272

51 504

» Pärnu linnas 

40 558

40 664

40 747

40 136

40 314

» Audru osavallas

5 861

5 796

5 919

5 920

5 970

(sh Audru Alevikus)

 

1 443

1491

1491

1 506

(sh Lavassaare alevis)

 

450

458

458

454

» Paikuse osavallas 

3 938

3 914

3 955

3 955

3 954

(sh Paikuse alevis)

 

3 007

3055

3053

3 018

» Tõstamaa osavallas

1 298

1 287

1 262

1 261

1 266

 (sh Tõstamaa alevikus)

 

474

463

461

464

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanikud
» Audru osavalla elanikud
» Paikuse osavalla elanikud
» Tõstamaa osavalla elanikud


Elanikud asulate kaupa 01.01.2020

Ahaste küla

191

Liiva küla

69

Rammuka küla

20

Alu küla

16

Lindi küla

284

Ranniku küla

30

Aruvälja küla

51

Liu küla

106

Ridalepa küla

118

Audru alevik

1 506

Lõuka küla

44

Saari küla

26

Eassalu küla

39

Malda küla

108

Saulepa küla

58

Ermistu küla

57

Manija küla

49

Seliste küla

153

Jõõpre küla

399

Marksa küla

94

Seljametsa küla

273

Kabriste küla

74

Männikuste küla

80

Silla küla

438

Kastna küla

43

Oara küla

94

Soeva küla

83

Kavaru küla

51

Paikuse alev

3 018

Soomra küla

59

Kihlepa küla

162

Papsaare küla

1 151

Tammuru küla

111

Kiraste küla

16

Peerni küla

24

Tuuraste küla

27

Kõima küla

208

Pootsi küla

59

Tõhela küla

38

Kõpu küla

12

Põhara küla

99

Tõlli küla

44

Kärbu küla

55

Põldeotsa küla

185

Tõstamaa alevik

464

Lao küla

26

Põlendmaa küla

35

Valgeranna küla

22

Lavassaare alev

454

Päraküla

16

Vaskrääma küla

79

Lemmetsa küla

248

Pärnu linn

40 314

Värati küla

24

Veebilehel kasutatakse küpsiseid