Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


USA
Oceancity md sealhttp://oceancitymd.gov/oc/

Koostööleping aastast 2003
Koostöövaldkonnad: turismiarendus, haridus ja teadus, SPA, turvalisus ja ettevõtluse arendamine.

2003. külastas linnavalituse delegatsioon Ocean Cityt ja Ocean City poolne delegatsioon Pärnut. Pärnu delegatsioon käis aastal 2004 Ocean Citys.

USA
http://www.cityofportsmouth.com/

Koostööleping aastast 1999
Koostöövaldkonnad: hariduse, kultuuri, tööstuse ja ärisektorite vahel.

Omapoolset initsiatiivi koostöösuhete sõlmimise vastu näitas esimesena Portsmouth võttes kohaliku linnavolikogu tasemel juba 1991. aastal vastu otsuse koostöösuhete alustamise kohta.
Kahjuks on suhted viimastel aastatel hääbunud.

Coat of Arms of Sochi Krasnodar kraiVene Föderatsioon
http://www.sochiadm.ru/


Koostöö alates aastast 1991
Koostööleping aastast 1994

Sotši asub Musta mere rannikul Krasnodari krais, Venemaa ja Gruusia/Abhaasia-vahelise piiri lähedal. 2010. aasta rahvaloenduse järgi on Sotsi elanike arv 343 334, olles suurim kuurortlinn Venemaal.

Linn on üks vähestest subtroopilise kliimaga aladest Venemaal, kuuludes nn Kaukaasia Riviera alade hulka. Sotši Rahvusvaheline lennujaam on Venemaa 10 suurima seas.

Sõprussuhted on passiivsed

Siofok1Ungari
http://www.siofok.com/

Koostöö aastast 1991, koostöö lepingut on uuendatud 2001.
Koostöövaldkondad: kultuur, haridus, linnakujundus, kunst, turism ja linnajuhtimine.

Erialalist koolitust on Siofokis saanud rahandusametnikud ja linna haljastajad. Kõige suuremas mahus on kahe linna vahel koostööd tehtud kultuuri vallas.

7.-13. septembrini 2004 toimus Pärnu kultuuridessant (52 inimest) Ungarisse, mis koosnes Pärnu linnaorkestri kontsertidest Budapestis (Itaalia instituudi saalis) ja Siofokis ning Eesti Litograafiakeskuse näituse avamisest Siofokis. Ungari kultuuripäevad Pärnus toimusid 2005 aastal 2.-7. septembrini.

Siofok on Pärnu eeskujul pärjatud Ungari suvepealinna tiitliga.

helsingørkmlogoTaani Kuningriik
http://www.helsingor.dk/

Koostöö aastast 1988, leping aastast 1991.
Koostöövaldkonnad: kultuur, sport, haridus, noorsootöö, tervishoid, turism.

Linnadevahelised suhte aktiivsus on viimaste aastatel kahanenud. Piirdutud on linnavalituse delegatsioonide vahelise suhtlusega. Viimati külastati Helsingori aastal 2003. Märkimist väärib fakt, et tänu Helisngorile on Pärnul sõpruslinn Helsingborg. 2005. aasta novembris külastasid Pärnut kaks Helsingori kohaliku telejaama töötajat, kes tõid tervitused Helsingori linnapealt ja tegid väikese filmilõigu Pärnu linnapea Mart Viisitammega.

500px Vaasa.vaakuna.svgSoome Vabariik
http://www.vaasa.fi/

Pärnuga suhted alates 1956. aastast.

Vaasa on Pärnu kõige vanem sõpruslinn. Kahe linna vahelised sõprussuhted loodi juba aastal 1956. Ajal, kui meie võimalused vabalt maailmas ringi liikuda olid piiratud. Vaasa oli siis Pärnu sõber niiöelda Metsikus Läänes. Märkimist väärib asjaolu, et hoolimata poliitilisest olukorrast, suudeti tänu asjale pühendunud inimestele vedada sõprussuhteid, mis kestavad tänaseni. Kui aeg ning riigikord muutus, sai Vaasast koht, kus käidi linna juhtimise alal šnitti võtmas.

Väga tihe on koostöö kultuuri kui ka hariduse vallas. Mitmel koolil ja lasteaial on sõpruskool või -lasteaed Vaasas. Aktiivselt suhtlevad ka mõlema linna haridusosakonna töötajad.

Enamus Pärnu linna koore on osa võtnud Vaasa Koorifestivalist ja paljud Pärnu kultuurikollektiivid on osalenud Vaasas augustis toimuval Kunstide Ööl. Kõige tugevamad ja pikaajalisemad sõprussuhted on kultuurikollektiividest Pärnu M. Lüdigi nim. meeskooril ja Vaasa meeskooril Pohjanmiehet. Pärnu linna ja Vaasa linna kunstnikud on aastaid korraldanud vastastikku sõpruslinnades oma näitusi.

Pärnu ja Vaasa sõprussuhted on talletatud ka kaante vahele. Nii eesti kui soome keeles raamatut "Sõprussild. Pärnu-Vaasa 50" esitleti 2006. aastal nii Pärnus kui Vaasas.


MTÜ Pärnu Vaasa Selts
Pärnus tegutseb MTÜ Pärnu Vaasa Selts. Seltsi eesmärk on edendada suhteid ja koostööd Pärnu ja Vaasa linnade ja ka teiste Soome piirkondade vahel. Seltsi ülesanded on:
- süvendada koostööd Vaasa Linnavalitsusega, Vaasa-Pärnu seltsiga ja teiste erinevate organisatsioonidega;
- edendada koostööd Soome teiste piirkondadega; tutvsutada Pärnu ja eesti tegemisi Vaasas ja Soomes;
- korraldada ühiseid tegevusi sõpruslinnades erinevatel elualadel.

Seltsi liikmeteks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik. Seltsi juhib ja esindab juhatus, mis koosneb 3-5 liikmest. Juhatus valitakse kaheks aastaks. Hetkel on seltsis 50 liiget.
Selts on partneriks Vaasas tegutsevale Vaasa Pärnu seltsile.


Vaasa- Pärnu suhete ajaloost:
27.-28. august 1992
Vaasa Ülikoolifondi ning Pärnu Teadus- ja Koolituskeskuse esindajate nõupidamine Pärnus. Teemaks Vaasa-poolne võimalus toetada kõrgkooli käivitamist ja arendamist Pärnus. Fond sooviks tulla koolituskeskuse osanikuks, pakkuda koolitust kooli õpetajatele Vaasas. Pärnu poolt osalesid linnapea Rein Kask, Neeme Ellermaa, Arvi Kuura. Vaasa poolt ülikoolifondi esimees Juhani Turunen, rektor Ilkka Virtanen, Harry Swanljung.

3. oktoober 1992
Linnapea Rein Kask ja Vaasa "Matkailun Koulutus- ja Tutkimuskeskus" juhatuse esimees Kaj Grundström sõlmisid asutamislepingu AS Travel Developement Centre" asutamiseks.

12. september 1995
Pärnus sõlmiti mõlema linna haridusosakonna koostöölepe. Allkirjastajateks on Väinö Vartio, Per-Elöf Boström ja Indrek Alekõrs.

14. september 1995
Linnapea Väino Linde ja Pärnu Linnavalitsuse esindus Vaasas. Teemaks Vaasa-Pärnu sõprussuhete 40. aastapäeva tähistamine

16. aprill 1996
Vaasas sõlmiti koostööleping Pärnu Kutsekeskkooli, Tartu Ülikooli ning Vaasa Liiketalous ja Hotelliinstituutti vahel. Eesmärgiks on koolitus ja kogemuste vahetus.

18. detsember 1998
Moodustati töörühm Vaasa-Pärnu sõprussuhete aastapäeva puudutava raamatu materjali kogumiseks.

2000 sügis
Vaasa Pärnu selts tõi Pärnu puudustkannatavatele eakatele rahalist abi. Kohtuti ka Vaasa-Pärnu suhete ajaloo uurimisega tegelevate pärnakatega.

2.- 4. märts 2001
Pärnu sõjameeste koor Vaasas. Kontsert koos Vaasa Pärnu sõprusühinguga. Vapimärgi üleandmine Lauri Järventakale. Vaasat külastas ka linnapea Einar Kelder.

22. juuni 2001
Vaasa delegatsioon Pärnu 750. aastapäeva pidustustel.

August 2001
IT-projekt Vaasa-Pärnu (EL programm). Kohtumine Pärnus.

15.-17. mai 2002
Vaasa linnavolikogu esimees Heikki Kouhi ja linnapea Markku Lumio Pärnus. Sõpruslepingu allkirjastamine.

21. juuni 2003
Vaasa linnapea on Pärnu suve avamise sündmustel.

September 2003
Vaasa delegatsiooni külaskäik Pärnusse. Osales ka Vaasa linnapea Markku Lumio

27.-30. september 2003
Pärnu linnavalitsuse delegatsioon Vaasas. Osalesid Margus Tammekivi, Väino Hallikmägi.

5. detsember 2004
Vaasa linnapea Markku Lumio Pärnus. Soome Vabariigi aastapäevale pühendatud Pärnu ja Vaasa muusikute ühiskontsert "Saagem sõpradeks"

Detsember 2004
Pärnu delegatsioon Vaasas. Arutusel Vaasa-Pärnu sõprussuhete 50. aastapäeva sündmused. Hillar Talvik, Mart Kuuskmann, Viivi Metslaid.

14. märts 2005
Vaasa teatab, et jaanuaritormi kahjude korvamiseks on ellu kutsutud projekt AUTA PÄRNUA. Toimuvad heategevuslikud kontserdid (esinevad paljud Vaasa kollektiivid). Vaasa Linnavalitsus annetab jaanuaritormi kahjude korvamiseks 3000 eurot.

19.-21. august 2005
Vaasa mitteametlik visiit Pärnusse (delegatsiooni juht Heikki Kouhi). Arutusel Vaasa-Pärnu sõprussuhete 50. aastapäeva sündmused.

Veebruar 2006
Pärnu delegatsioon Vaasas, kus toimus sõpruslinnade konverents. Lisaks ametnikele oli Vaasas 80 inimesest koosnev õpetajate ja õpilaste delegatsioon.

Märts 2006
Festivali "Muusikamoos" raames "maavõistlus" Vaasa ja Pärnu muusikakooli parimate pilliõpilaste vahel

2006 raamatu "Sõprussild. Pärnu-Vaasa 50" esitlused Pärnus ja Vaasas.

15.-18. juuni 2006
Vaasa kultuuripäevad Pärnus. Vaasa kultuuritegijad - laulu- ja tantsuansamblid.

9.-11. august 2006
Pärnu kultuuripäevad Vaasas. Vaasa 400. aastapäev. Piccolo, Kajakas. Kunstinäituse avamine.

30. september - 2. oktoober 2006
Vaasa 400. ametlikud pidustused. Linnapea Mart Viisitamm.

29. september 2006
Pärnu kunstnike näituse avamine Vaasa Taidehallis. Galeriis Atelje Torni mõlema linna kunstnike näitus. Novembris Toomas Kuter Vaasa kirjandusfestivalil Littfest.

24.-27. oktoober 2006
Vaasa haridustöötajad ja õpilased Pärnus. Tutvumine koolidega, galakontsert "Vaasa-Pärnu 50". 24.-25. oktoober Vaasa linnapea Markku Lumio Pärnus.

2009
Pärnu ja Vaasa osalevad projektis Green Meetings. Projekti raames toimuvad koolitused Pärnus ja Vaasas

10. veebruar 2010 Pärnu päev Vaasas

10. aprill 2010
Pärnu päev Vaasas. Esimene tšarterlend Vaasast Pärnusse. Külla saabus linnapea Markku Lumio.

20.-23. aprill 2010
Variska ja Vöyrinkaupunki koolide kollektiivid Pärnus.

28. august 2010
Vaasa infopunkti asutamine Pärnus. Pärnu Vaasa seltsi eestvedamisel.

30. september - 3. oktoober 2010
Pärnumaa turismiklastri õppereis Vaasa.

30. september - 3. oktoober 2010
Vaasa-Pärnu suhete 55. aastapäeva ettevalmistav töökoosolek Vaasas. Osales abilinnapea Romek Kosenkranius.

9. november 2010
Eesti Vabariigi aukonsulaadi avamine Vaasas

2.-10. aprill 2011
Soome nädal Pärnus. Vaasa Sinfonietta kontsert.

18.-21. mai 2011
Ansambel Greip 19. Vaasa koorifestivalil Vaasas.

Juuni 2011
Vaasa graafikute näitus Pärnu Linnagaleriis

2. oktoober 2011
Vaasa-Pärnu sõprussuhete 55. aastapäevale pühendatud skulptuuri „Kaks purje“ avamine Vaasas. Osales linnavolikogu esimees Vahur Mäe.

1.-3. september 2011
Kohtumine Eesti aukonsuliga Vaasas, Vaasa regiooni arenduskeskuse ja kohalike ettevõtete külastus. Osales abilinnapea Romek Kosenkranius.

17.-19. jaanuar 2012
Pärnu õpilaste tööde näitus Vyörinkaupunki koolis. Haridusjuhtide kohtumised Vaasas.

Juuni 2012
Vaasa kollektiiv "Trio Coloroso" kontsert Pärnus.

21.-22. aprill 2012
Pärnu osaleb messil "Pohjanmaan Suurmessut" Vaasas.

29. märts 2012 V
aasa ja Pärnu koolinoorte viktoriin Ühisgümnaasiumis Skype teel.

18.-20. juuni 2012
2013. a toimuva PromFest korraldajad kohtusid Vaasas.

20. veebruar 2013
Vaasa ja Pärnu koolide õpilaste tööde näitus Pärnus.

6. märts 2013
Vaasa ja Pärnu koolinoorte viktoriin Ühisgümnaasiumis Skype teel.

Aprill 2013
Pärnu-Vaasa noortevaldkonna koostöö. Kunstitöötubade läbiviimine, kohtumised kolleegidega. Ühisgümnaasiumi rahvatantsijad, muusikakool, kunstikool, Pärnu Kunstide Maja lastekoori esinemised Vaasas. Vastuvõtjateks kolm Vaasa kooli. (Kristel Kallau, Karin Veismann, Reina Tapp)

13.-15. detsember 2013
Vaasa Pärnu seltsi 25. aastapäev. Pärnu tutvustamine Vaasa keskses kaubanduskeskuses

5.-10. mai 2014
Pärnu-Vaasa õpilaste ja õpetajate koostööprojektis osalemine. Pärnu linna esindamine Vaasas. Reine Tapp, Kristel Kallau, Mart Kuuskmann.

10.-14. november 2014
Noorte muusikute vahetus linnadevahelise koostööprojekti raames. Kontaktide uuendamine Vaasa Linnaorkestriga. Tõiv Tiits.

13. -17. aprill 2015
Pärnu-Vaasa õpilaste ja õpetajate koostööprojekt. Pärnu linna esindamine Vaasas. Reine Tapp, Kristel Kallau, Mart Kuuskmann.

1.-3. oktoober 2015
2016. aasta plaanide arutelu. Vaasas käisid anu Juurma-Saks ja Ela Tomson

30. märts 2016
Pärnu Muusikakooli külastas Vaasa Muusikakooli esindus. Vaasa Muusikakooli esindajatele tutvustati Pärnu Muusikakooli tööd ja kohtuti õpetajate-õpilastega. Ühiskontsert Pärnu Kontserdimaja.

4.– 8. aprill 2016
külastas projekti Nordplus Junior raames Vaasat õpilaste, õpetajate delegatsioon. Pärnust võeti kaks õpilastööde näitust. Projektinädalal külastatati
erinevaid Vaasa haridus- ja kultuuriasutusi ning ettevõtteid. Õpetajad ja õpilased osalesid õppetundides.Reine Tapp, Mart Kuuskmann, Kristel Kallau.

22.-25. aprill 2016
Pärnu LV delegatsioon Vaasas. Tutvustati Pärnut messil „Pohjanmaan suurmessut“. LV esindajad - abilinnapea Rainer Aavik ja Anu-Juurma-Saks.
Vaasa ja Pärnu 60 kontsert-aktus raekojas.

04.-07. mai 2016
Vaasa koorifestivalil osalesid Toomas Volli laululapsed.

251px Oskarshamn vapen.svgRootsi Kuningriik
http://www.oskarshamn.se/


Sõpruslinnade lepingule kirjutati alla 1989. aastal ning seda uuendati 2000. aastal.
2001. aastal omistati Pärnu vapimärk Oskarshamni kunagisele linnapeale Torsten Carlssonile ja Oskarshamni ja Pärnu sőprussuhete arendajale, väliseestlasele Heimar Poopuule.

Oskarshamn asub Rootsi Kuningriigi kaguosas ranniku ääres. Regioonis, mis võib uhkeldada tõsiasjaga, et on üks päikeselisem kant Rootsis.

Oskarshamni asutamise aastaks loetakse 1856. Linn oli seotud laevaehituse ja kaubandusega juba varasest ajast. See on iseloomustanud linna läbi aegade. Seitsmekümnendatel kannatas rootsi laevaehitus finantsraskuste all ning laevaehitus Oskarshamnis lõppes. Tänaseks on linna üheks suuremaks tööandjaks aga Scania. Lisaks asub linnas või siis linna lähistel tuumaelektrijaam, mis on üks kolmest tuumajõujaamadest Rootsis ja see katab 10% Rootsi elektrivajadusest.

Kui valmis animafilm The Simpsons, võrdles üks Rootsi ajaleht Oskarshamni Simpsonite tegevuspaigaga, Springfieldiga.

Oskarshamn oli koduks maailmakuulsale puunikerdajale Axel Petersson Döderhultarnile. Seal asus ka tema stuudio. Tänaseks on linnas tema muuseum, kus on väljas ka 200 tema nikerdust.
Oskarshani lähedal asuvad ka mitmed looduskaitsealad ja ranniku-äärne asukoht meelitab puhkajaid.

Pärnut ja Oskarshamni ühendab Läänemeri- mõlemad linnad asuvad ju Läänemere ääres. Nii Pärnu kui ka Oskasrham kuuluvad Läänemere Linnade Liitu.

Nii nagu paljude teiste sõpruslinnadega, oli ka Oskarshamniga aktiivne suhtlemisaeg just 1990ndate algul, kui Eesti oli saanud iseseisvaks. Läänes sõpruslinnad olid siis nii öelda mentori rollis ja ka abistajaks. Oskarshamni vahendusel on Pärnu võtnud vastu misjonilaeva Shalom ning rasketel aegade sai Pärnu Oskarhamnilt väga palju ainelist abi.

1990ndate algul käis Pärnus tüdrukuid hullutamas poistebänd Oskarshamnist. Ansambli Charizma kontserdid nii teatris kui ka Pärnu vallikäärus andsid välja tollel ajal megaürituse mõõdu. Kindlasti mäletavad nii mõnedki laulu Join Hands, mis rääkis taasiseseisvunud Eesti ja Rootsi sõprusest. 2004. aastal võttis sama ansambel osa ka Eurolaualu karusellist.

251px Södertälje vapen.svgRootsi Kuningriik
http://www.sodertalje.se/

Södertälje asub Rootsi kaguosas, 30 kilomeetrit pealinnast Stockholmist lõuna pool. Södertälje on väga mitmerahvuseline linn- koguni 40% elanikest pärineb mujalt. Södertälje on vastu võtnud rohkem Iraagi pagulasi kui Ameerika Ühendriigid ja Kanada kokku. Võrreldes Södertäljet teiste euroopa linnadega on seal suurim süürlaste kogukond- 35 % kogu elanikkonnast.

Rootsi ja inglise keelele lisaks kuuleb Södertäljes rohkelt süüria, araabia, türgi ning lisaks ka soome ja serbia keelt. Seal asub ka kaks väga suurt ettevõtet - Scania ning AstraZeneca. Lisaks on linnas loomulikult ka rohkesti väiksemaid pereettevõtteid, mis kuuluvad immigrantide peredele. Södertäljele on kuuslust toonud ka sealt pärit sportlased. Linnal on tugev jäähoki meeskond ja tenniselegend Björn Borg on pärit Södertäljest.

Kui Södertäljesse minna, siis tasuks kindalsti külastada Tom Tits`i eksperimentide muuseumi, mis pakub avastamisrõõmu nii noortele kui vanadele. Seal saab tutvuda üle neljasaja teaduseksperimendiga ning saab ka mitmed ekperimdendi ise läbi proovida.

Suhted Pärnu ja Södertälje vahel olid aktiivsed 1990ndate algul, kui tehti väga tihedalt koostööd kultuuri vallas. Koos korraldati rock-seminare, kus ka Pärnu noored muusikud said kätt harjutada. Rootsi poolt toodi siia tehnika, mida siin veel nähtud polnud ning tavaliselt oli kaasas ka seal maal nimekas muusik. Iga seminar tipnes kontserdiga. Aktiivselt vahetati näitusi. Lisaks suhtlesid omavahel aktiivselt ka turismivaldkonna esindajad. Koostööd tegid omavahel AS Tootsi turvas ja Söderenergi AB.

Paariks aastataks sõpruslinnade aktiivne suhtlus aeglustus. Alates 2006. aastast suheldakse taas aktiivsemalt. Kui 2006. aasta mais Pärnu Linnavalitsuse esindajad sõpruslinnas Södertäljes visiidil olid, pandi alus 2008 aasta kevadel toimunud noortevahetuse projektile "Euroopa uute ja vanade riikide mitmekesisus- tee tugeva demokraatia poole", mida toetas Pärnu Linnavalitsus ja Euroopa Ühenduse programm Euroopa Noored.

31. märtsist kuni 6. aprillini viibisid sõpruslinna Södertälje viisteist noort Pärnus demokraatia ja sallivuse teemalisel noortekohtumisel. Rootsi gruppi kuulusid noored erinevatest rahvustest, mis oli kultuuride vahelise dialoogi arendamiseks sobivalt kirju. Projekti seminarides ja töötubades avastasid Eesti ja Rootsi noorted nii enda kui teiste identiteeti, arenguvõimalusi ja kaasaja väljakutseid laienenud Euroopa Liidus.

Lisaks arutleti diskrimineerimise ja selle vastu võitlemise teemal. Märkimata ei saa jätta, et käesolev aasta on Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta. Projektile plaaniti ka kohe jätkuprojekt ning tänase seisuga on rahastustaotlus ootamas oma vastust.


Visiidid:
28.-30. jaanuar 2009 Protokolli-, välis- ja avalike suhte teenistuse juhataja Ela Tomson ja välissuhete nõunik Anu Juurma-Saks. Södertälje, Rootsi Kuningriik.
Eesmärk: Osalemine mais toimuva Euroopa päeva ühise tähistamise töökoosolekul

271px Coat of arms of Helsingborg Sweden.svgRootsi Kuningriik
http://www.helsingborg.se/

Pärnuga suhted alates 1989. aastast. Sõprusleping 1999. 
Helsingborgi kunagine linnapea Inger Anderson-Sjöstedt on Pärnu linna vapimärgi kavaler aastast 2004 ja 2008. aasta alguses omistati Pärnu linna vapimärk Helsingborgi linnakantselei juhatajale Sten Nordvistile.

Helsingborg asub Rootsi Kuningriigi lõunaosas ja on Rootsi kõige ligem punkt Taanile, sealt on 4 km Helsingøri. Rootsi Kuningriigi pealinna Stockholmi on Helsingborgist 583 km.
Helsingborg on Rootsi Kuningriigi üks vanim linn.

Helsingborg on oluline kaubandus-, äri- ja transpordikeskus. Helsingborgi sadama asukoht on ülihea, see ühendab Taanit ja Rootsit. Lisaks suurele kaubavahetusele toimub Helsingborgi ja Helsingøri sadamete vahel aktiivne inimeste liikumine. Aastas ulatub see 14 miljoni inimeseni, mis teeb sadama üheks tihedama liikumisega sadamaks maailmas.

IKEA rahvusvaheline peakorter asub Helisngborgis. Suitsetamisest loobujate abistamiseks toodetav närimiskummi Nicorette tootmine asub seal ja ka minaraalvesi Ramlösa tootmine on seotud Helisngborgiga.

Nii nagu Pärnus on Eesti ühe suurema ja kuulsama ülikooli Tartu Ülikooli kolledž, nii on Helsingborgis Lundi Ülikooli, Rootsi üks prestiižseim ülikool, kolledž. Heades suhetes on omavahel kahe linna kolledžid.

Kahe linna koostöö algusaastateks on 80 aastate lõpp. Pärnu ja Helsingborgi vahelist sõprust võiks pidada sõprsulinnade muster näidiseks. Humanitaarabi aegadelt on liigutud edasi ühiste seminaride korraldamiseni.Iseseisvumise algusaastail toetas Helsingborg Pärnut humanitaarabiga. Suurt abi, nii materiaalset kui ka personali koolitust, sai Pärnu Haigla. Mitmeid aastaid saadi sõpruslinnast ravimeid, toiduaineid, meditsiiniinstrumentaariumi ja- seadeid, voodeid ja taastusraviks abivahendeid.

Ilusaks traditsiooniks on Lucia tüdrukute külastused Pärnusse. Helsingborgi Lucia Kommitee on annetanud Pärnu linnale aastatega pea miljon krooni.

Aastast 2004 on korraldatud koos seminare Pärnus ja need on finatseeritud Luciade heategevusrahade eest. Koos on arutatud ühiste teemade üle. Esimese seminari teemaks kandis nime Valu; teine seminar Terves noored terve maailm (uimastiennetus ja narkomaania); kolmas Laps ja valu; neljas käsitles koolitervishoidu.


Pressis:
Helsingborgi Luciad toovad Pärnusse soojust (Elu24 02.01.2009 )
Helsingborgi Luciad esinevad Pärnus (Pärnu Postimees 02.01.2009)
Rootsi Lucia-tüdrukute annetus Eesti puudega laste heaks (Vikerraadio 04.01.2009)
Pärnu kõrgeima aumärgi pälvis Sten Nordqvist (Vikerraadio Kalev.ee 06.01.2009)
Luciad tõid kaasa muusikat ja valgust (Pärnu Postimees 07.01.2009)

Gran komm.svgNorra Kuningriik
http://www.gran.kommune.no

Koostöö aastast 1992
Leping aastast 1992

Koostöövaldkonnad: Kultuur, sport, tervishoid, haridus, linnakodanike vahelised sõprus- ja ärikontaktid, informatiivsete näituste vahetamine.

LVA Jelgava COALäti Vabariik
http://www.jelgava.lv/

Suhted Pärnuga 1957. aastast.

Jelgava asub Läti Vabariigi keskosas, 41 kilomeetri kaugusel pealinnast Riiast. Linn on asutatud Lielupe jõe kaldale. Linn on merepinnast vaid 3,5 meetrit kõrgemal, mis tähendab, et suurvee ajal on üleujutused linnas sagedased. Linn on oma nimegi saanud madala asukoha tõttu: Jelgava on tulnud liivikeelsest sõnast jelgab, mille tähendus on madal koht/ala.

Jelgava on ajalooliselt tähtis linn, seda teatakse kui kunagist Kuramaa hertsogiriigi pealinna. Pikka aega oli Jelgava oluline kaubandus- ja majanduskeskus. Teise Maailmasõja käigus kandis linn suuri kahjusid, ligikaudu 90% linnast hävis ning ka linna elanikkond vähenes märgatavalt.

Tänapäeval on Jelgavas domineeriv nõukogude aegne arhitektuur. Õnneks on linnas säilinud Jelgava loss, mis on silmapaistva Itaalia arhitekt Franchesco Bartolomeo Rastrelli töö ning koopia Talvepaleest. Tänaseks on lossis Läti Põllumajandusülikool. Kunagi toodeti Jelgavas RAF- mikrobusse, kahjuks on see tehas juba paar aastat kinni.

Jelgavast on pärit ansambli Brainstrom laulja Renārs Kaupers. Brainstormi laul My Star hullutas paar aastat tagasi paljusid noori fänne. Eurovisioonilt tõi see lugu 2000. aastal Lätile kolmanda koha.

Pärnu ja Jelgava suhted said alguse juba 1957. aastal. Kõige tihedamaks saab nimetada koostööd kultuuri alal. Toimunud on Pärnu - Jelgava - Šiauliai kunstnike ühisnäitused, skulptorid on osa võtnud Jelgava kuulsast jääskulptuuride festivalist. Jelgavat, Šiauliaid ja Pärnut ühendab märksõna B3. See kombinatsioon tähistab rahvusvahelist kolme linna vahelist kunstinäitust, mis igal aastal toimub erinevas linnas. Pärnu poolelt koordineerib B3 kunstinäitust Alar Raudoja.

Lisaks aktiivsele kultuurialasele koostööle suheldakse omavahel ka hariduse alal. Jelgava Linnavolikogu erinevad komisjonid on külastanud Pärnut ning tutvunud siinsete linnajuhtimist puudutavate küsimustega.

Siauliai city COALeedu Vabariik
http://www.siauliai.lt/

Koostöö Pärnuga alates aastast 1967, sõprusleping alates 1992.


Leedu asub loodusgeograafilise Euroopa keskmes Läänemere kagurannal. Leedu on Balti riikidest lõunapoolseim. Šiauliai asub Leedu põhjaosas ja on suuruselt neljas linn, seda nii elanike arvu kui ka ulatuse poolest. Kaugus pealinnast Vilniusest on 214 km. Šauliai on pika ajalooga ning aegade jooksul palju kannatada saanud.

Tänaseks on Šiauliaist saanud üks oluline kommertskeskus. Linna asukoht on soodustanud linna kujunemist transpordikeskuseks. Maanteed nagu Via Hanseatica (Berlin - Kaliningrad - Saint Petersburg) ja ühendus Via Balticaga (Helsinki - Tallinn- Riga - Warsaw) mõjuvad igati soodsalt kaubatranspordile. Lisaks asuvad linnast 100-200 kilomeetri kaugusel ka olulised Läänemere sadamad.

Šiauliail on pikaajalised traditsioonid tööstusharudes nagu nahatöötlemine, mööbli, elektroonika ja ka majapidamistehnika tootmine, lisaks ka plastmassi ja metalli tööstus. Šiauliai pole pelgalt tööstuslinn. Linna võib pidada ka kultuuri ja teadusekeskuseks. Šiauliai Ülikool avati 1997. aastal, lisaks asub linnas ka Konservatoorium, kolm kolledžit ja Šiauliai Kutsehariduskeskus.

Lisaks ilusale linnale meelitab turiste Šiauliaisse linna lähistel asuv Ristide mägi, kuhu on riste toodud 1863. aastast, mil mälestati toonase venevastase ülestõusu ohvreid. Praeguseks ajaks on sinna riste kogunenud loendamatu hulk.

Kahe linna, Pärnu ja Šiauliai suhted said alguse juba 60-aastate lõpul. Aastaid on aktiivne koostöö toimunud kultuuri vallas. Mitmed kultuurikollektiivid on osalenud nii siinsetel festivalidel kui ka vastupidi. Lisaks on üheks koostöö heaks näiteks juba mitmeid aastaid korraldatud Šiauliai, Jelgava ja Pärnu kunstnike ühisnäitusi, mis sellel aastal leiab aset Pärnus. Igal sügisel tähistatakse Šiauliai Päevi, kuhu kutsutakse alati ka Pärnu esindajad.

Šiauliaiga ühendab meid kindlasti meie mitte just väga erinev lähiajalugu. Riikide omavahelisi suhteid on viimastel aastatel iseloomustanud sarnased prioriteedid ja püüdlused- ühinemine Euroopa Liiduga ja NATOga.

Teised Šiauliai sõpruslinnad:
Baranovichi, Valgevene
Czestichowa, Poola Vabariik
Etten-Leur, Madalmaade Kuningriik
Fredericia, Taani Kuningriik
Jelgava, Läti Vabariik
Kaliningrad, Vene Föderatsioon
Kristianstad, Roosti Kuningriik
Omaha, Ameerika Ühendriigid
Khmelnickij, Ukraina

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 1491 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3053)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 1491 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3055)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.


 
Omavalitsus Pärnu linn

Veebilehel kasutatakse küpsiseid