1. Volituste andmine
2. Peretoetuste ümbervormistamine (korralduse eelnõu)
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Kuninga 28)
5. Tasuta parkimislubade andmine
6. Tammiste tee 18 hoonete koha-aadresside määramine
7. Savi tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid