1. Pärnu Mai Kooli arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine
2. Tasuta parkimislubade andmine/Pärnu Keskraamatukogu
3. Tasuta parkimisloa andmine/Kihnu VV
4. Moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
5. Suur-Jõe tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
6. Papiniidu tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
7. Voorimehe tn 5b moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
8. Riia mnt 68a moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
9. Kulla tn 12b moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
10. Jalaka tn 6c moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
11. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid