1. Volituste andmine
2. Volituste andmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 28.03.2011 korralduse nr 122 "Pärnu Keskraamatukogu tasuliste teenuste tasumäärade kinnitamine" muutmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
6. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
7. Tasuta parkimisloa andmine
8. Nelgi tn 38 üksikelamu püstitamise ehitusluba
9. Riia mnt 127a projekteerimistingimused
10. A. H. Tammsaare pst 61 projekteerimistingimused
11. Rohu tn, Liblika tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringu
12. Tallinna mnt 91 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
14. Kinnistute valdusesse andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid