1. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” muutmine
2. Volituste andmine
3. Pärnu Linnaorkestri direktori ametisse kinnitamine
4. Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kinnitamine
5. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Riia mnt 83,85)
6. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
7. Tasuta parkimislubade andmine/Eakate Avahoolduskeskus
8. Vana-Sauga tn 3 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
11. Ehitusloa väljastamine Aeru tn 6 üksikelamu
12. Ehitusloa väljastamine Aeru tn 4 üksikelamu
13. Ehitusloa väljastamine. Karusselli tn 26a
14. Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid