1. Volituste andmine
2. Volituste andmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Riigihanke “Pärnu Väike-Posti tn 8A lasteaia mööbli ja sisustuse ostmine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
5. Riigihanke “Pärnu haridusasutustele arvutite rentimine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
8. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
9. Tasuta parkimislubade andmine
10. Ehitusloa väljastamine. Vikerkaare 12
11. Ehitusloa väljastamine Karusselli 20
12. Ehitusloa väljastamine. Malmö 23 elu- ja ärihoone
13. Ehitusloa väljastamine Savi tn 20 tootmishoone
14. Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
15. Karusselli tn 43a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
16. Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
17. Rohu tn 12 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Koha-aadressi määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
19. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid