Jäta menüü vahele

1. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
2. Nõusoleku andmine märke kandmiseks kinnistusraamatusse
3. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Paide mnt 7
4. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Kreegi tn 16
5. Ehitusloa väljastamine Järva tn 1 kõrvalhoone
6. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine. Pikk tn 8
7. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid