1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 “Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused“ kehtetuks tunnistamine
2. Volituste andmine sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud otsuste tegemiseks
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
4. Riiklike peretoetuste maksmise jätkamine
5.- 8. Volituste andmine
9. Tasuta sõiduõiguse andmine
10. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Baltman
11. Nõusoleku andmine Suur-Jõe tänav T18 reaalservituudiga koormamiseks
12. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Korteriühistu Väike-Jõe 9 kasuks.
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks
15. Tasuta parkimisloa andmine
16. Ettevõtlustoetuse eraldamine
17. Jaama tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
18. Sireli tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine lihtsustatud korras
19. Ehitusloa väljastamine, Nelgi tn 17
20. Ehitusloa väljastamine. Nelgi tn 11
21. Ehitusloa väljastamine. Vikerkaare tn 16
22. Ehitusloa väljastamine. Vikerkaare tn 18
23. Kasutusloa väljastamine, Karikakra tn 22
24. Kasutusloa väljastamine, Jaani tn 23a
25. Kasutuslubade väljastamine, Vana-Savi tn 2
26. A. H. Tammsaare pst 47a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
27. Suur-Jõe tn 27a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
28. Nurme tee 1a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
29. Köie tn 7/3 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
30. Sambla tn 46 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
31. Merimetsa tn 99 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
32. Põdra tn 30 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
33. Kinnistute valdusesse andmine
34. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
35. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
36. Hoonete koha-aadresside määramine
37. Pärnu Linnavólikogu otsus "Mere pst 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"
38. Pärnu Linnavolikogu otsus "Karja tn 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid