1. Peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine
2. Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2016 korralduse nr 267 "Tervist edendava projekti toetamine" kehtetuks tunnistamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 19.01.2015 korralduse nr 34 "Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamise ja toetuse kasutamise aruande esitamise kord" muutmine
5. Tasuta parkimislubade andmine/Veretalitus
6. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks AA Investeeringute OÜ kasuks
7. Eluruumide üürile andmine
8. Ehitusloa väljastamine Väike-Veski tn 10 üksikelamu püstitamiseks
9. Vaide lahendamine
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (liikluskorraldusvahendid)
14. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (elekter)
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (haljasalade hooldus)
16. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (randade hooldus)
17. Vanapargi tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid