1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna hallatavate asutuste eelarve taotluste esitamise kord 2017. eelarveaastaks
2. Raha eraldamine reservfondist
3. aasta noorsootöötaja nimetuse omistamine ja preemia määramine
4. Hariduspreemiate määramine
5. Pärnu Õppenõustamiskeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (MTÜ Pärnu Surfiklubi)
7. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel (Staadioni kohvik)
8. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Pärnu Vesi kasuks
9. Ettevõtliku Pärnaka konkurssi tulemuste kinnitamine
10. Ehitusloa väljastamine Pärlimõisa tee 25 tootmishoone püstitamine
11. Ehitusloa väljastamine Sireli tn 12 üksikelamu püstitamine
12. Ehitusloa väljastamine. Vana-Rääma tn 9
13. Ehitusloa väljastamine. Kreegi tn 16 üksikelamu
14. Pärnu Linnavalitsuse 02.11.2015 korralduse nr 553 muutmine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Kohanime määramine
17. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 50 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine"

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid