1. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
2. Tasuta parkimislubade andmine
3. Nelgi tn 35 projekteerimistingimused hoonestusala suurendamiseks
4. Ehituslubade väljastamine Tamme tn 11a elamu ja garaaži püstitamiseks
5. Ehitusloa väljastamine. Loode tn 4 abihoone püstitamine
6. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
7. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Kajaka tn 6 koha-aadresside määramine
9. Pärnu linna 2016. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
10. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
11. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna omandis olevaid eluruume käsitlevate määruste muutmine"
12. Pärnu Linnavolikogu määrus "Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord"
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Halduslepingu lõpetamine"
14. Ilmse ebatäpsuse parandamine
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine"
16. Riia mnt 225 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2005 otsuse nr 150 “Ringi tn, Rüütli tn, Aia tn ja Kuninga tn vahelise kvartali detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid