1. Volituste andmine
2. Kultuuri aastapreemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Konkursi “Kaunis kodu” tulemuste kinnitamine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Tallinna mnt 2)
7. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (korteriomand Rüütli 51a)
8. Õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamise nõusoleku andmine
9. Paide mnt 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Hariduse tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
11. Tarva tn 12 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
12. Suur-Sepa tn 24 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Sambla tn 32 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. vaide menetlemise tähtaja pikendamine Tammsaare pst 30

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid