1. Volituste andmine
2. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Riigihanke “Pärnu linna valgusfooride hooldus 01.01.2017 kuni 31.12.2021” pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
5. Tasumäärad Pärnu munitsipaalkoolide ruumide kasutusse andmisel
6. Linnavara võõrandamine (Mohri Ait)
7. Tasuta parkimislubade andmine
8. Pärnu linna restaureerimispreemiate määramine
9. Ehitusloa väljastamine Esplanaadi tn 7b tantsukool
10. Ehitusloa väljastamine Terase 11 elamu püstitamine
11. Rääma tn 44 hoonete koha-aadresside määramine
12. Riigi omandisse jäetava maa sihtotstarbe määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid