1. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
2. Volikiri M. Lank
3. Eluruumide üürile andmine
4. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
5. Nelgi35_elamu_ehitusluba
6. V_Joe_12a_korterelamu_ehitusluba
7. Kana tn 2a; Osakasutusloa väljastamine ehitise osale
8. Riigihanke “Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Pärnu linnas” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
9. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
10. Nõusoleku andmine kinnistu A. H. Tammsaare pst 30 reaalservituudiga koormamiseks.
11. Linnavara kasutusse andmine kirjalikul enampakkumisel (Tallinna mnt 1)
12. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel (Rüütli 28)
13. Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid