Jäta menüü vahele

1. 2016/2017. õppeaasta koolivaheaegade kehtestamine Pärnu üldhariduskoolides
2. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
3. Pärnu Mai Kooli arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine
4. Vara omandamine(Jaama tn 9) .
5. Linnavara võõrandamine
6. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks
7. Pärnu linna omandis olevale Käo 4 kinnisasjale seatud isikliku kasutusõiguse lõpetamine.
8. Ehitusloa väljastamine. Hobuse tn 21a
9. Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Nelgi tn 17 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine lihtsustatud korras
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Roheline tn 68 ja 72 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
13. Karja tn 63 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
14. Roheline tn 19a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15. Suur-Jõe tn 25 ja Sillutise tn 1 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
16. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine"

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid