1. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
2. Koha-aadressi muutmine
3. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks Kohvik Kookon OÜ
4. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
5. Riigihanke korraldamine (tänavate remont)
6. Tasuta parkimisloa andmine
7. Kuninga tn 18 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Protokolli märgitav otsus "Volikogu istungi kokkukutsumine"
9. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ühinemiselepingu heakskiitmine ja avaliku väljapaneku korraldamine"

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid