1. Hariduslike erivajadustega õpilaste klasside avamine 2016/2017 õppeaastal
2. Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja Maarja tn 11 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
3. Lina tn 31 ja 31a kinnistute ning Savi tn T5 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine
4. Merimetsa tn 79 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
5. Hoonete koha-aadresside määramine
6. Kalevi pst 84 hoonete koha-aadresside määramine
7. Kuu tn 1 hoonete koha-aadresside määramine
8. Tallinna mnt 69 hoonete koha-aadresside määramine
9. Koha-aadressi muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid