1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Pärnu linna omandis olevate eluruumide muutmine tugiteenusega eluruumideks
3. Riiklike peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 05.10.2015 korralduse nr 491 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
5. Riigihanke korraldamine (Rüütli plats)
6. Pärnu LV 08.11.2010 korraldyuse nr 529 muutmine
7. Tasuta parkimislubade andmine/Pärnu Vesi
8. Ehitusloa väljastamine Kastani põik 14 üksikelamu püstitamiseks
9. Ehitamise alustamise lubamine. Pesa tn 2 varjualune
10. Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linna 2016. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
12. Pärnu linna 2017. aasta eelarve
13. Pärnu Linnavolikogu 14.06.2012 määruse nr 16 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine
14. Linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid