1. Riigihanke „Väikebusside ja mahtuniversaali rentimine“ pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2016 korralduse nr 267“Tervist edendava projekti toetamine“ kehtetuks tunnistamine
3. Pärnu linnavalitsuse 19.09.2016 korralduse nr 511 „Hariduslike erivajadustega õpilaste klasside avamine 2016/2017 õppeaastal“ muutmine
4. Lina tn 31 ja 31a kinnistute ning Savi tn T5 krundi detailplaneeringu kehtestamine
5. Koha-aadressi määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Rannastaadioni ruumid)
7. Üürilepingu erakorraline lõpetamine ja linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Akadeemia 1)
8. Üürilepingu erakorraline lõpetamine (Kohvik Kookon)
9. Nõusoleku andmine kinnisasjade Hommiku tänav 2a ja Ringi tänav T1 koormamiseks reaalservituudiga kinnisasja Aida tänav 10 kasuks.
10. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Pärnu Vesi kasuks.
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS TREFF Nord kasuks
12. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid