1. Pärnu linna 2016. aasta kultuuri aastapreemiate määramine
2. Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise korra muutmine
3. Kooli tn 20a kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
4. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
5. Tamme 11a elamu ja garaaži ehituslubade vaide tähtaja pikendamine
6. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue pakkumise korraldamine
7. Nõusoleku andmine kinnisasjade Hommiku tänav 2a ja Ringi tänav T1 koormamiseks reaalservituudiga kinnisasja Aida tänav 10 kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid