Jäta menüü vahele

1. SA Pärnumaa Arenduskeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
2. Linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras
3.–6. Ehitusloa andmine
7.–12. Koha-aadresside  ja sihtotstarvete määramine
13. Vara omandamine
14. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid