Jäta menüü vahele

1.–3. Kohanimede määramine ja muutmine 
4.–7. Ehitusloa andmine gatamine
9. Pärnu linnas Tammiste piirkonna detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
11. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
12. Kinnisasja võõrandamine Eesti Vabariigile
13. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid