Nädala eelinfo arhiiv

Abilinnapea Rainer Aavik viibib 20.-25. mail puhkusel. Teda asendab abilinnapea Marko Šorin.
Linnavalitsuse liikmed osalevad 24.-25. mail Pärnus toimuval Soome ja Eesti sõpruslinnade- ja valdade kokkutulekul.

esmaspäev, 20. mai
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine

teisipäev, 21. mai
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 10.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb noorsooprojektide komisjoni koosolekul
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse direktor Jekaterina Põldots Audru osavalla kultuuri- ja spordisündmustest
kell 16.00 kantselei nõupidamine
kell 19.00 linnapea Romek Kosenkranius ütleb tervistussõnad XI Klaudia Taevi nimelise rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi pidulikul avamisel Endla teatris

kolmapäev, 22. mai
kell 08.30 haridusosakonna nõupidamine
kell 08.30 teabekorralduse teenistuse koosolek
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 14.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Marko Šorin annavad üle 2018./2019. õppeaasta õpilaspreemiad, Ammende Villas

neljapäev, 23. mai
kell 11.30 linnavolikogu eestseisuse koosolek Tõstamaa Keskkoolis
kell 12.00 linnavolikogu istung Tõstamaa Keskkoolis (Kalli mnt 13, Tõstamaa) (päevakord)

reede, 24. mai
kell 10.00 hoolekandekomisjon

pühapäev, 26. mai
kell 15.00 abilinnapea Marko Šorin ütleb tervitussõnad Pärnumaa koolieelikute laulu ja tantsupäeval Audru pargi laululaval
kell 19:00 XI Klaudia Taevi nimelise rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert Pärnu kontserdimajas. Linnapea Romek Kosenkranius annab üle I preemia


Abilinnapea Rainer Aavik osaleb 15.- 16. mai Eesti-Läti seirekomitee koosolekul.

esmaspäev, 13. mai
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine
kell 15.00 linnavolikogu planeeringukomisjoni koosolek

teisipäev, 14. mai
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 11.00 abilinnapea Siim Suursild osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolekul
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib alushariduse peaspetsialist Marga Napp lasteaiakoha taotluste vastuvõtmisest läbi haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO
kell 13.00 linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek
kell 13.00 abilinnapea Rainer Aavik kohtub Belgia Majandus- ja Kaubandusnõukogu esindajaga Pärnu Jahtklubis
kell 15.00 linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek
kell 15.30 linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ning noortekogu komisjoni ühiskoosolek, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ruumis A 020
kell 16.00 kantselei nõupidamine

kolmapäev, 15. mai
kell 08.30 haridusosakonna nõupidamine
kell 08.30 teabekorralduse teenistuse koosolek
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 09.30 linnapea Romek Kosenkranius osaleb Pärnu Kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistluse võistlustööde hindamise komisjoni töös
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 10.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb koolijuhtide ümarlaual
kell 15.00 piirkondliku arengu komisjoni koosolek
kell 15.00 linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek
kell 16.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb raamatu „Valikud ja otsused: Pärnu koolid“ esitlusel Pärnu Muuseumis

neljapäev, 16. mai
kell 10.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb kohtumisel külaseltside esindajatega
kell 12.00 linnapea Romek Kosenkranius, abilinnapea Siim Suursild ja abilinnapea Marko Šorin osalevad J.V. Jannseni 200. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil ja hõbedast meenemündi esitlusel, Pärnu Muuseumis
kell 17.30 linnapea Romek Kosenkranius ning abilinnapea Marko Šorin annavad üle J.V. Jannseni nimelise preemia Lastepargis

reede, 17. mai
kell 12.00 abilinnapea Siim Suursild osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarvestrateegia koosolekul Tallinnas, Rahandusministeeriumis
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Marko Šorin annavad väikestele pärnakatele üle linna vapiga lusika, linnakodaniku tunnistuse ning raamatu „Pisike puu“. Pidulik üritus toimub Raekojas


» Haridusosakonna noorsoonõunik Reine Tapp osaleb ajavahemikul 6.- 7. mai 2019 koos Pärnu linna koolide noorsootööjuhtidega ja huvijuhtidega õppevisiidil Vilniuses.
» Abilinnapea Rainer Aavik osaleb 7.- 8. maini Lääne-Eesti turismi üldkoosolekul.
» Planeerimisosakonna ja arenguteenistuse liikmed osalevad 9. – 10. maini õppereisil Põhja Eestis. Neljapäeval vastuvõttu ei toimu.

esmaspäev, 6. mai
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine
kell 16.15 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Marko Šorin osalevad linnavalitsuse ja TÜ Pärnu Kolledži vahelise koostöölepingu sõlmimisel, kolledži raamatukogus

teisipäev, 7. mai
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 linnavalitsuse liikmed tutvuvad linna heakorraga
kell 11.00 abilinnapea Meelis Kukk osaleb Estonia Spa Hotels AS nõukogu koosolekul
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas avalike ürituste lubade taotlemise korrast
kell 13.00 linnavara komisjoni töökoosolek
kell 14.00 abilinnapea Marko Šorin kohtub Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega
kell 16.00 kantselei nõupidamine

kolmapäev, 8. mai
kell 08.30 haridusosakonna nõupidamine
kell 08.30 teabekorralduse teenistuse koosolek
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek

neljapäev, 9. mai
kell 13.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb festivali korraldajate ümarlaual Endla teatris
kell 14.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb Väärikate ülikooli lõpuaktusel Strand Spa ja Konverentishotellis

pühapäev, 12. mai
kell 16.00 abilinnapea Marko Šorin ütleb tervitussõnad emadepäeva kontserdil "Käsikäes" Pärnu kontserdimajas


esmaspäev, 29. aprill
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine
kell 14.00 abilinnapea Marko Šorin ja abilinnapea Rainer Aavik on sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus nõukogu koosolekul rahandusministeeriumi Pärnu talituse ruumides
kell 14.00 haridusosakonna juhataja Ene Täht võtab osa Pärnu koolijuhtide eestseisuse koosolekust, mis toimub linnavalitsuse ruumides
kell 15.00 abilinnapea Siim Suursild osaleb kohalike omavalitsuste läbirääkimiste rahanduse töörühma koosolekul Tallinnas rahandusministeeriumis
kell 18.00 abilinnapea Marko Šorin tähistab rahvusvahelist tantsupäeva ühistantsimisega Pärnu Iseseisvuse väljakul.

teisipäev, 30. aprill
Kevadpühale eelneval tööpäeval on linnavalitsus avatud kuni kella 15ni
kell 08.00 alustavad linnavara- ja heakorrateenistuse töötajad eesotsas teenistuse juhataja Karmo Näkiga linna kevadist ülevaatust
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 taristu- ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kaur võtab osa Tammsaare kooli ehitusnõupidamisest
kell 10.00 abilinnapea Marko Šorin ning kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas osalevad Jannseni auhinna komisjoni koosolekul
kell 10.00 linnasekretär Tiina Roht on Tallinnas korruptsiooniteemalisel koolitusel
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib linnaarengu peaspetsialist Katrin Alliku Pärnu elanike rahulolu küsitlusest
kell 12.30 planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel osaleb Tallinnas transpordi ja liikuvuse arengukava 2021+ linna- ja lähipiirkondade ja ligipääsetavuse töörühma töös.
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius jt linnavalitsuse töötajad osalevad Rail Baltica Pärnu kaubajaama tasuvusanalüüsi uuringu tutvustamisel Pärnu keskraamatukogus
kell 14.00 taristu- ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kaur võtab osa Raja lasteaia ehitusnõupidamisest
kell 15.00 Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson on Tõstamaa osavallakogu koosolekul

kolmapäev, 1. mai
Kevadpüha, linnavalitsus on suletud

neljapäev, 2. mai
kell 14 arutab abilinnapea Rainer Aavik koos arenguteenistuse töötajatega, kuidas hakata suvel läbi viima aktiivsete kohalike elanike poolt läbi viidavaid ekskursioone
kell 15.00 osalevad abilinnapea Rainer Aavik ja planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel volikogu esimehe Andres Metsoja korraldatud kohtumisel Raba-Laia tn silla planeeringuala piirinaabritega
kinnistule

reede, 3. mai
kell 9.00 haridusosakonna juhataja Ene Täht osaleb Tartu ülikooli Pärnu kolledžis hiina keele õppe teemalisel nõupidamisel


Linnapea Romek Kosenkranius osaleb 24. -26. aprillil kõrgematel sotsiaalkaitse kursustel Vihula mõisas

esmaspäev, 22. aprill
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine
kell 14.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogul
kell 15.00 linnavolikogu planeeringukomisjoni koosolek, Estonia Spa Hotelli konverentsikeskuses

teisipäev, 23. aprill
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 10.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb Pärnu koolide kogemuspäeva avamisel Koidula Gümnaasiumis
kell 10.00 restaureerimistoetuste komisjoni koosolek
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib Seljametsa rahvamaja juhataja Annika Põltsam rahvamaja tegemisest
kell 12.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb Jüripäeva mälestusteenistusel ja jüritule süütamisel Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb kohtumisel Majandus ja Kommunikatsiooni kantsler Hando Leppimaniga Tallinnas
kell 16.00 kantselei nõupidamine

kolmapäev, 24. aprill
kell 08.30 haridusosakonna nõupidamine
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek

neljapäev, 25. aprill
kell 09.30 abilinnapea Marko Šorin osaleb alushariduse piirkondlikul teabepäeval Pärnu Kutsehariduskeskuses
kell 11.15 linnavolikogu eestseisuse koosolek Linnakodaniku Majas
kell 12.00 linnavolikogu istung Pärnu Raekojas (päevakord)

reede, 26. aprill
kell 10.00 hoolekandekomisjon
kell 10.30 abilinnapea Marko Šorin osaleb KOV haridusjuhtide ja eraüldhariduskoolide pidajate koostööseminaril Strand Spa ja Konverentsihotellis


Abilinnapea Marko Šorin osaleb 17.-18. aprillil toimuval TÜ Pärnu Kolledži õppekavade arendusseminaril Viljandimaal.

esmaspäev, 15. aprill
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine
kell 15.00 linnavolikogu planeeringukomisjoni koosolek, ruumis 103

teisipäev, 16. aprill
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib Piret Hallik-Sass Suvetegevuste messist 2019
kell 15.00 linnavolikogu majanduskomisjoni ja piirkondliku arengu komisjoni ühiskoosolek, ruumis 346
kell 16.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb vanematekogu istungil Toompeal
kell 16.00 kantselei nõupidamine

kolmapäev, 17. aprill
kell 08.30 haridusosakonna nõupidamine
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 abilinnapea Rainer Aavik osaleb seminaril „Valmistume hooajaks“ Estonia Resort Hotel & Spa Konverenstikeskuses
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 10.00 koolijuhtide ümarlaud, ruumis 346
kell 14.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb Pärnumaa laulu- ja tantsupeo komisjoni koosolekul
kell 15.00 linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek Pärnu Sotsiaalkeskuses, Metsa tn 10

neljapäev, 18. aprill
Linnavalitsus on avatud 8.00-15.00
kell 15.00 koalitsiooninõukogu korraline koosolek

reede, 19. aprill
Suur reede!
Linnavalitsus on suletud


esmaspäev, 8. aprill
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine

teisipäev, 9. aprill
kell 08.30 huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ja stipendiumi määramise komisjoni koosolek
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 abilinnapea Rainer Aavik osaleb MELT innovatsioonifoorumil Tallinna Kultuurikatlas
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägivad keskkonna ja heakorra peaspetsialist Marve Virunurm ja Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Georg Kalde kevadisest suurpuhastusest ja tuleohutusest
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Siim Suursild osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolekul
kell 16.00 kantselei nõupidamine

kolmapäev, 10. aprill
kell 08.30 haridusosakonna nõupidamine
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 11.00 eluasemekomisjon
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Siim Suursild osalevad kohtumisel Päästeameti juhtkonnaga

neljapäev, 11. aprill
kell 09.00 linnapea Romek Kosenkranius esineb ettekandega Rail Baltic konverentsil Tartus
kell 11.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb kultuuripoliitika infopäeval Nooruse majas
kell 13.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb lasteaiakokkade konkursi „Kuldne Kulp 2019“ žürii töös
kell 15.30 linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ning noortekogu komisjoni ühiskoosolek
kell 16.30 linnapea Romek Kosenkranius osaleb Läti Vabariigi Presidendi Iveta Vejone ja Läti suursaadiku Ieva Spolite-Jansone vastuvõtul Eesti Rahva Muuseumis, Tartus

reede, 12. aprill
kell 11.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb kohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega Pärnu Koidula Gümnaasiumis
kell 16.00 Pärnu linna Noortekogu istung
kell 22.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb Endla teatri publikupreemiate väljakuulutamisel

pühapäev, 14. aprill
kell 12.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb rahvusvahelisel tantsufestivalil "Sudaruški kutusvad sõpru" Endla teatris


» Abilinnapea Meelis Kukk viibib ajavahemikul 28. märts -7. aprill puhkusel. Teda asendab abilinnapea Rainer Aavik.
» Abilinnapea Rainer Aavik ja planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel viibivad ajavahemikul 3.- 4. aprill Vilniuses, Leedu Vabariigis, et osaleda Rail Baltica Global Forumil 2019.

esmaspäev, 1. aprill
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine

teisipäev, 2. aprill
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saks 6. aprillil toimuvast Pärnu Päevast
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Rainer Aavik osalevad omavalitsuspäeva korralduskomitee kohtumisel Tallinnas
kell 15.00 Tõstamaa osavallakogu istung
kell 16.00 kantselei nõupidamine

kolmapäev, 3. aprill
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 11.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb riigikaitsekomisjoni istungil
kell 12.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb Pärnumaa töö- ja karjäärimessi avamisel, Pärnu Kontserdimajas
kell 15.00 Audru osavallakogu istung

neljapäev, 4. aprill
kell 15.00 Paikuse osavallakogu istung

reede, 5. aprill
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius asetab Hugo Kuusneri sünnikodu juurde austusküünla

laupäev, 6. aprill
Pärnu Päev!
Sündmuste kava

kell 18.00 linnapea Romek Kosenkranius ja linnavolikogu esimees Andres Metsoja osalevad Pärnu linna teenetemärkide pidulikul üleandmisel, Kuninga Tänava Põhikoolis. Üritus on kutsetega!


» Abilinnapea Rainer Aavik viibib ajavahemikul 24.–30. märtsil Taipeis, Hiinas, et osaleda Smart City Expol.
» Ajavahemikul 26.-28. märtsil viibib haridusosakonnas juhataja töövarjuna Pärnu sõpruslinna Vaasa haridusjuht Kari Nummela.

esmaspäev, 25. märts
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine
kell 12.00 linnapea Romek Kosenkranius ja linnavolikogu esimees Andres Metsoja osalevad märtsiküüditamise mälestustseremoonial Leinapargis

teisipäev, 26. märts
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.30 abilinnapea Marko Šorin osaleb seminaril "Sattusin kampa", Sauga avatud noortekeskuses
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib restoranide nädala korraldaja Kadi Elmeste 6.- 14. aprillini toimuvast “Pärnu Restoranide Nädalast”
kell 13.00 linnavara komisjoni töökoosolek
kell 16.00 kantselei nõupidamine

kolmapäev, 27. märts
kell 08.30 haridusosakonna nõupidamine
kell 09.00 linnapea Romek Kosenkranius, abilinnapea Siim Suursild ja abilinnapea Meelis Kukk osalevad Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kevadseminaril, Männiku Metsatalus
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 10.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb koolijuhtide ümarlaual

reede, 29. märts
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Marko Šorin annavad väikestele pärnakatele üle linna vapiga lusika, linnakodaniku tunnistuse ning raamatu „Pisike puu“. Esinevad Kadri tänava lasteaia lapsed, muusikaõpetaja Veera Talsoni juhendamisel. Pidulik üritus toimub Raekojas


»  Abilinnapea Rainer Aavik, arenguteenistuse juhataja Merit Miller, turismiarenduse peaspetsialist Orvika Reilend ja turismiarenduse spetsialist Ave Lääne viibivad 19. märtsil Riias, et kohtuda Riia turismiarenduskeskuse ja Läti turismiameti esindajatega.

esmaspäev, 18. märts
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine

teisipäev, 19. märts
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib Silver Smeljanski Pärnu Taimetoidupäevast 2019
kell 16.00 kantselei nõupidamine
kell 16.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb Paikre nõukogu laiendatud istungil

kolmapäev, 20. märts
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 23.58 linnapea Romek Kosenkranius osaleb kevade saabumise tähistamisel Tallinna väravate juures, esineb Mihkel Lüdigi nimeline meeskoor. Abilinnapea Meelis Kukk osaleb kevadpealinna Türi 20. hooaja avamisel

neljapäev, 21. märts
kell 11.00 linnavolikogu eestseisuse koosolek Linnakodaniku Majas
kell 12.00 linnavolikogu istung Pärnu Raekojas (päevakord)

reede, 22. märts
kell 10.00 hoolekandekomisjon
kell 10.30 abilinnapea Rainer Aavik osaleb Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi politoloogia tunnis


» Haridusosakonna juhataja Ene Täht, haridusnõunik Katrin Markii ja eelarvepeaspetsialist Kirsti Toodu viibivad 13. märtsil Tartus, et osaleda ELVL ja HTM-i poolt korraldatavas pilootprojekti töörühmas“ Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides“.
» Linnapea Romek Kosenkranius, abilinnapea Siim Suursild ja haridusosakonna juhataja Ene Täht viibivad ajavahemikul 14.-15. märtsil Paimios, Soome Vabariigis, et osaleda kohtumisel Paimio kolleegidega.

esmaspäev, 11. märts
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine
kell 13.00 linnapea Romek Kosenkranius võtab vastu Pärnu Postimehe eelmise aastakäigu köited linnakodaniku majas
kell 15.00 linnavolikogu planeeringukomisjoni koosolek, ruumis 103
kell 17.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb kohtumisel linnavalitsuse haridusosakonna liikmete ja lasteaedade hoolekogude esimeestega Ülejõe lasteaia Väike-Posti majas

teisipäev, 12. märts
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 10.00 arengukava korraldusliku töögrupi koosolek
kell 11.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõukogu koosolekul Tallinnas
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib Pernova hariduskeskuse arendusjuht Kristi Rabi projektist „Hoia Eesti merd“ ja planetaariumi tegemistest
kell 13.00 revisjonikomisjon, ruumis 231
kell 15.00 linnavolikogu majanduskomisjon, ruumis 103
kell 16.00 kantselei nõupidamine
kell 17.30 Pärnu Tammsaare Kooli esimeste klasside infokoosolek, ruumis 346

kolmapäev, 13. märts
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 12.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Marko Šorin osalevad Jüri Vilmsile pühendatud mälestustahvli pidulikul avamisel Kuninga tänava põhikoolis
kell 13.00 spordiklubide infopäev, ruumis 346
kell 15.00 piirkondliku arengu komisjon, ruumis 103
kell 15.00 koalitsiooninõukogu koosolek

neljapäev, 14. märts
kell 10.30 abilinnapea Rainer Aavik osaleb targa linna klastri linnade kohtumisel Tallinnas

reede, 15. märts
kell 16.00 Pärnu linna noortekogu istung


esmaspäev, 4. märts
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine
kell 17.00 Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson osaleb Tõstamaa keskkooli hoolekogu koosolekul
kell 17.30 haridusosakonna juhataja Ene Täht osaleb Paikuse põhikooli 1. klassi minevate laste infokoosolekul

teisipäev, 5. märts
kell 08.30 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver osaleb Euroopa Komisjoni toel ellu viidava projekti „Integreeritud teenusepakkumine Eestis töökoosolekul
kell 10 abilinnapea Rainer Aavik osaleb rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse ruumides toimuval seminaril „Vastutustundlik ja tervist edendav ettevõtlus“
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib haridusosakonna haridusnõunik Katrin Markii õpilaste vastuvõtmisest Pärnu linna põhikoolidesse
kell 14.00 abilinnapea Marko Šorin ja haridusosakonna juhataja Ene Täht kohtuvad Pärnumaa Kutsehariduskeskuse esindajatega
kell 17.30 haridusosakonna juhataja Ene Täht osaleb Audru kooli 1. klassi minevate laste infokoosolekul

kolmapäev, 6. märts
kell 08.00 abilinnapea Marko Šorin, haridusosakonna juhataja Ene Täht ning kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas tutvuvad Saaremaa spordibaaside haldamisega
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek

neljapäev, 7. märts
kell 15.30 abilinnapea Marko Šorin ja haridusosakonna juhataja Ene Täht osalevad volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ja noortekogu koosolekul
kell 17.30 haridusosakonna juhataja Ene Täht osaleb Tõstamaa keskkooli 1. klassi minevate laste infokoosolekul

reede, 8. märts
kell 11.00 Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson osaleb SA Tõstamaa Mõis koosolekul
kell 12.30 haridusosakonna juhataja Ene Täht külastab Jõõpre kooli


esmaspäev, 25. veebruar
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine
kell 12.30 abilinnapead Meelis Kukk, Rainer Aavik ja Marko Šorin osalevad SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu koosolekul

teisipäev, 26. veebruar
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib arenguteenistuse turismiarenduse peaspetsialist Orvika Reilend 2019. aasta Spaanädalast
kell 13.00 linnavara komisjoni töökoosolek
kell 15.00 Tõstamaa osavallakogu istung
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine
kell 17.00 abilinnapea Siim Suursild osaleb 2018. aasta jõulukaunistuste konkursi võitjate tänuüritusel Linnakodaniku majas

kolmapäev, 27. veebruar
kell 08.30 linnavalitsuse haridusosakonna nõupidamine
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 15.00 Audru osavallakogu istung

neljapäev, 28. veebruar
kell 15.00 Paikuse osavallakogu istung

reede, 1. märts
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Marko Šorin annavad väikestele pärnakatele üle linna vapiga lusika, linnakodaniku tunnistuse ning raamatu „Pisike puu“. Pidulik üritus toimub Raekojas


esmaspäev, 18. veebruar
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine

teisipäev, 19. veebruar
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 11.00 abilinnapea Meelis Kukk osaleb Estonia Spa Hotels AS nõukogu koosolekul
kell 11.00 abilinnapea Siim Suursild osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolekul
kell 11.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb TÜ Pärnu Kolledži nõukogu koosolekul
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saks EV101 aastapäevale pühendatud sündmustest
kell 14.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb kõnevõistluse „Kuldsuu“ žürii töös Pärnu Raekojas

kolmapäev, 20. veebruar
kell 08.30 linnavalitsuse haridusosakonna nõupidamine
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek

neljapäev, 21. veebruar
kell 08.00 abilinnapea Marko Šorin, haridusosakonna juhataja Ene Täht ja kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas külastavad Viljandit ja Tartut, et tutvuda linnade sporditöö korraldusega

reede, 22. veebruar
linnavalitsus on avatud 8.00-12.00
kell 10.30 linnavalitsuse liikmed ja volikogu esimees Andres Metsoja osalevad Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi mälestamis tseremoonial Tahkurannas
kell 10.00 abilinnpea Siim Suursild osaleb Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktusel Jõõpre Põhikoolis
kell 10.00 hoolekandekomisjon
kell 12.00 abilinnapea Siim Suursild osaleb Eesti Vabariigi 101. aastapäeva pidulikul aktusel Audru osavallakeskuses. Üritus on kutsetega.
kell 19.00 EV101 pidulik kontsert-aktus Tõstamaa Rahvamajas

laupäev, 23. veebruar
kell 12.00 pärgade asetamine Vabadussõjas langenute ausamba jalamile Alevi kalmistul. Järgneb pidulik jalutuskäik mööda Riia maanteed Iseseisvuse väljakule.
kell 13.00 Eesti Vabariigi väljakuulutamise monumendilt kõlab Iseseisvusmanifest. Päevakohase kõne peab Pärnu Linnavolikogu esimees Andres Metsoja. Järgneb pärgade asetamine II maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnute mälestusmärgi jalamile Vabaduse pargis ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva pidulik rivistus, kaitseliitlaste tunnustamine.
kell 18.00 Pärnu linnavolikogu- ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimehe Andres Metsoja ja Pärnu linnepea Romek Kosenkraniuse vastuvõtt ja Eesti Vabariigi 101. aastapäeva kontsert-aktus Pärnu Kontserdimajas. Üritus on kutsetega.

pühapäev, 24. veebruar
Eesti Vabariigi 101. aastapäev!
kell 07.33 riigilipu heiskamise tseremoonia Iseseisvuse väljakul, Eesti Vabariigi väljakuulutamise monumendi juures
kell 09.00 lipuhommik Paikuse Põhikooli esisel lipuväljakul. Loetakse ette iseseisvusmanifest.

Vaata lisaks: EV101 sündmused Pärnus


» Linnapea Romek Kosenkranius viibib ajavahemikul 6.- 16. veebruar puhkusel. Teda asendab abilinnapea Meelis Kukk
» Abilinnapead Meelis Kukk, Siim Suursild ja Rainer Aavik osalevad 12.-13. veebruaril toimuval Eesti Linnade ja Valdade Liidu päevadel Tallinnas

esmaspäev, 11. veebruar
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine

teisipäev, 12. veebruar
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägivad arenguteenistuse juhataja Merit Miller ja muuseumist Indrek Aija Pärnu muulide ajaloost ja Pärnu Muulid-150. aastat legendi avaüritusest „Romantikud muulil“
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei koosolek

kolmapäev, 13. veebruar
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek

neljapäev, 14. veebruar
kell 08.30 linnavalitsuse haridusosakonna nõupidamine
kell 13.00 eluasemekomisjon
kell 18.00 muulitee pidulik avamine ja Pärnu Muulid-150. aastat legendi avaüritus „Romantikud muulil“

reede, 15. veebruar
kell 16.00 Pärnu linna noortekogu istung
pühapäev, 17. veebruar
kell 14.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb Eesti Vabariigi 101 sünnipäevale pühendatud kontserdil „Kulla kutse“ Pärnu Kontserdimajas


» Linnapea Romek Kosenkranius viibib ajavahemikul 6.- 16. veebruar puhkusel. Teda asendab abilinnapea Meelis Kukk.
» Arenguteenistuse turismiarenduse spetsialist Ave Lääne osaleb ajavahemikul 8. – 10. veebruar turismimessil Tourest 2019 Tallinnas.

esmaspäev, 4. veebruar
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine
kell 15.00 koalitsiooninõukogu koosolek

teisipäev, 5. veebruar
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 11.00 abilinnapea Meelis Kukk osaleb Estonia Spa Hotels AS nõukogu koosolekul
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib koostöötamiskeskuse Forwardspace kogukonnajuht Marie Rosalie Hanni keskuse tegemistest
kell 13.00 linnavara komisjoni töökoosolek

kolmapäev, 6. veebruar
kell 08.30 linnavalitsuse haridusosakonna nõupidamine
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse liikmed osalevad konverentsil: “TUGEV OMAVALITSUS = TUGEV RIIK?” Tallinnas
kell 13.30 tervisenõukogu koosolek

neljapäev, 7. veebruar
kell 11.10 linnavolikogu eestseisuse koosolek Linnakodaniku Majas
kell 12.00 linnavolikogu istung Pärnu Raekojas (päevakord)

laupäev, 9. veebruar
kell 15.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb Pärnu Vaasa Seltsi 30. juubeli tähistamisel Pärnu Raekojas


» Abilinnapea Siim Suursild viibib ajavahemikul 25. jaanuar – 1. veebruar puhkusel. Teda asendab abilinnapea Meelis Kukk.
» Linnapea Romek Kosenkranius viibib ajavahemikul 29. -30. jaanuar Lahtis, Soome Vabariigis, et osaleda CPMR Baltic Sea Commissioni täitevkomitee koosolekul.
» Abilinnapea Rainer Aavik ja linnavara ja heakorrateenistuse keskkonna ja heakorra peaspetsialist Marve Virunurm viibivad ajavahemikul 29. – 30. jaanuar Riias, Läti Vabariigis, et osaleda koostööprojekti „NonHazCity Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region” lõpetamise konverentsil.
» Arenguteenistuse turismiarenduse peaspetsialist Orvika Reilend viibib ajavahemikul 31. jaanuar - 2. veebruar Riias, Läti Vabariigis, et osaleda turismimessil Balttour 2019.

esmaspäev, 28. jaanuar
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine
kell 13.00 abilinnapea Rainer Aavik ja Marko Šorin osalevad SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu koosolekul
kell 13.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb Pärnu Kadri Lasteaia 50. aastapäeva pidulikul aktusel
kell 14.30 linnapea Romek Kosenkranius osaleb Omavalitsuspäeva komisjoni avatud istungil Tallinnas
kell 15.00 linnavolikogu planeeringukomisjoni koosolek

teisipäev, 29. jaanuar
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 10.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb koolijuhtide ümarlaua juhatuse koosolekul
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägivad Pärnu Muuseumi turundusjuht Maarja Padari-Kallit ja kuraator Aleksandra Ehte näitusest "Tritsud, tukikas ja Miki Hiir. Lapsepõlv Pärnus."
kell 12.00 abilinnapea Marko Šorin külastab Noorte Vabaajakeskust
kell 15.00 linnavolikogu majanduskomisjon
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine
kell 13.00 revisjonikomisjon

kolmapäev, 30. jaanuar
kell 08.30 linnavalitsuse haridusosakonna nõupidamine
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 10.00 Pärnumaa 6.-8. klasside tantsurühmade tantsupeo I eelproov Mai kooli aulas. Tervitussõnad tantsijatele ütleb abilinnapea Marko Šorin
kell 10.30 abilinnapea Rainer Aavik osaleb arendusjuhtide nõukojal Tallinnas
kell 15.00 linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek
kell 15.00 piirkondliku arengu komisjon

reede, 1. veebruar
kell 09.00 Pärnumaa poistekooride laulupeo I eelproov Pärnu Kontserdimajas. Tervitussõnad laulupoistele edastab linnapea Romek Kosenkranius
kell 18.00 abilinnapea Marko Šorin ütleb tervitussõnad Tartu rahulepingu sõlmimise 99. aastapäevale pühendatud kontserdil Pärnu Raekojas

laupäev, 2. veebruar
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb Tartu rahulepingu sõlmimise 99. aastapäeva tähistamise tseremoonial Alevi kalmistul. Vabadussõjas hukkunute mälestuseks asetatakse mälestussamba jalamile pärjad


» Abilinnapea Rainer Aavik viibib 24. ja 25. jaanuaril Tartus, et osaleda sTARTUp Day festivalil.
» Abilinnapea Siim Suursild viibib ajavahemikul 25. jaanuar – 1. veebruar puhkusel. Teda asendab abilinnapea Meelis Kukk.

esmaspäev, 21. jaanuar
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine

teisipäev, 22. jaanuar
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib kuraator Marian Kivila Pärnu Fotofestist 2019 / Tulevik oli eile
kell 13.00 linnavara komisjoni töökoosolek
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 23. jaanuar
kell 08.30 linnavalitsuse haridusosakonna nõupidamine
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Marko Šorin osalevad koolijuhtide ümarlaual Rannastaadioni ruumides

neljapäev, 24. jaanuar
kell 14.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Marko Šorin osalevad laulupeo- ja tantsupeo korraldustoimkonna koosolekul, Akadeemia 2
kell 15.30 linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ning noortekogu komisjoni ühiskoosolek Audru koolis

reede, 25. jaanuar
kell 10.00 hoolekandekomisjon
kell 11.00 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Marko Šorin osalevad Pärnu Keskraamatukogu 110 konverentsi avamisel
kell 12.00 abilinnapea Meelis Kukk külastab Lavassaare raudteemuuseumi


esmaspäev, 7. jaanuar
kell 10.00 linnavalitsuse istung (päevakord)
kell 11.00 linnavalitsuse liikmete ning struktuuriüksuste juhatajate nõupidamine

teisipäev, 8. jaanuar
kell 09.00 arenguteenistuse nõupidamine
kell 09.00 planeerimisosakonna nõupidamine
kell 10.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb huvihariduse ja huvitegevuse 2019 kava ümarlaual
kell 11.30 Tre Raadio saates „Pärnu linna pooltund“ räägib Pärnu Linnaorkestri produtsent Helen Erastus 2018. aastal sündinud Pärnu linna lastele mõeldud kontserdist "Minu esimene kontsert"
kell 16.00 linnavalitsuse kantselei nõupidamine

kolmapäev, 9. jaanuar
kell 08.30 linnavalitsuse haridusosakonna nõupidamine
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek
kell 10.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb elanikkonnakaitse konverentsil Laiksaares

neljapäev, 10. jaanuar
kell 11.15 linnavolikogu eestseisuse koosolek Linnakodaniku Majas
kell 12.00 linnavolikogu istung Pärnu Raekojas (päevakord)

reede, 11. jaanuar
kell 14.00 linnapea Romek Kosenkranius osaleb Pärnu Haigla tervisekeskuse nurgakivi asetamise tseremoonial (Ristiku 1)


Haridusosakonna noorsoonõunik Reine Tapp viibib 3. jaanuaril Helsingis, Soome Vabariigis, et kohtuda Helsingi noortekeskuse Kontula Youth Activity Centre Luuppi töötajatega

esmaspäev, 31. detsember
linnavalitsus on suletud!
kell 15.00 Pärnu Keskväljakul „Eesti tantsib“ ühestantsimine
kell 23.00 EV100 juubeliaasta lõpupidu „Sajaga edasi, Pärnu!“

teisipäev, 1. jaanuar
linnavalitsus on suletud!

kolmapäev, 2. jaanuar
kell 08.30 linnavalitsuse haridusosakonna nõupidamine
kell 09.00 raamatupidamise teenistuse koosolek
kell 10.00 linnavalitsuse avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosolek

neljapäev, 3. jaanuar
kell 10.30 linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Siim Suursild osalevad Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva tseremoonial Alevi kalmistul. Vabadussõjas hukkunute mälestuseks asetatakse mälestussamba jalamile pärjad
kell 11.00 abilinnapea Marko Šorin osaleb Eesti Koolispordi Liidu võrkpalliturniiri avamisel Pärnu spordihallis

reede, 4. jaanuar
kell 15.00 linnapea Romek Kosenkranius annab väikestele pärnakatele üle linna vapiga lusika, linnakodaniku tunnistuse ning raamatu „Pisike puu“. Pidulik üritus toimub Raekojas


Linnavalitsus on 24.-26. detsembril SULETUD
Rahulikke jõulupühi!

neljapäev, 27. detsember
kell 17.00 linnavalitsuse tänuüritus abipolitseinikele Pärnu linnakodaniku majas, Nikolai 8. Linnavalitsust esindab abilinnapea Siim Suursild


Veebilehel kasutatakse küpsiseid