Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse alusel. 

Rahandusministeerium avalikustab hiljemalt 1. mail:
- ametnike põhipalga jooksva kalendriaasta seisuga (1. aprilli seisuga).
- ametnike põhipalga ja muutuvpalga ning tema teenistusülesannete täitmisest tuleneva muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta.

Lisainfo: Palgapoliitika (Rahandusministeerium)Free download porn in high quality

RGPorn.com - Free Porn Downloads

Palgaandmed kuni 2015. aastani
- 2013. ja 2014. aasta kohta avalikustati ametnike jooksva aasta palgad
- 2008-2012 avalikustati ametiisikute palgaandmed eelmise aasta kohta
- Äriühingute nõukogude ja juhatuse liikmete palgaandmed on avalikustatud aastate 2008-2011 kohta. Alates 2012. aastast saab palgaandmete kohta informatsiooni teabenõuet esitades, kuna korruptsioonivastane seadus seadus ei nõua enam nende avalikustamist veebilehel.

Pärnu Linnavolikogu liiikmete palgaandmed 2012 ; 2011 ; 2010 ; 2009 ; 2008
Pärnu Linnavalitsuse liikmete palgaandmed 2014 ; 2013
Pärnu Linnavalitsuse ametnike palgaandmed 2014 ; 2013 
Pärnu Linnavalitsuse ametiisikute palgaandmed 2012 ; 2011 ; 2010 ; 2009 ; 2008 
Äriühingute nõukogude ja juhatuse liikmete palgaandmed 2011 ; 2010 ; 2009 ; 2008

Veebilehel kasutatakse küpsiseid