Avaliku teabe seaduse alusel tuleb avalikustada ametiasutuste ametnike palgad ja teenistusülesannetega seonduvad muud tulud ning ametiasutuse palgajuhend vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule.

Avaliku teenistuse seaduse
alusel tuleb avalikustada:
» ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta;
» ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga (kokkuleppeliselt 1. aprilli seisuga).

» Palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.
» Palgaandmed (tabelid on leitavad Rahandusministeeriumi veebilehe allosas)

» Avalikustatud palgaandmed hoitakse üleval vähemalt 2 aastat alates avalikustamisest.
» Vanemaid andmeid ei ole kohustust avalikustatuna hoida. Nende kohta saab informatsiooni teabenõuet esitades

» Äriühingute nõukogude ja juhatuse liikmete palgaandmete kohta saab informatsiooni teabenõuet esitades, kuna korruptsioonivastane seadus ei nõua enam nende avalikustamist veebilehel.Free download porn in high quality

RGPorn.com - Free Porn Downloads

Veebilehel kasutatakse küpsiseid