Tööpakkumised

- Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- personal[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 

Lisainfo telefonil 444 8228


Audru osavallakeskuses (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

Peamisteks tööülesanneteks on Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavaldade haljasalade hooldustööde korraldamine ja kalmistute majandamine (korrastamine), keskkonnaalase tegevuse ning jäätmemajanduse arendamine ja korraldamine.

Ametijuhend

Edukal kandidaadil on:
» erialane kõrgharidus
» vähemalt 2-aastane töökogemus sarnasel või erialasel tööl
» väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, pingetaluvus, täpsus, iseseisvus, kohusetunne, analüüsi-, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime
» eesti keele oskus kõrgtasemel
» hea arvutioskus
» autojuhiload

Kasuks tulevad:
» teadmised omavalitsuse töö korraldamisest
» projektide kirjutamise kogemus

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja -täiendamise võimalust antud valdkonnas
» 35 kalendripäeva puhkust

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 7. märtsil 2021. Märgusõna “keskkonna- ja heakorraspetsialist”. Info: linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja Karmo Näkk, 444 8304 


Peamisteks tööülesanneteks on Pärnu linnavalitsuse hallatavate asutuste IT-valdkonna taristu, teenuste, riistvara ja infosüsteemide analüüsimine, projekteerimine ja juurutamise koordineerimine ning muude linnavalitsuse IT-projektide koordineerimine ja dokumenteerimine.

Oled sobiv kanditaat, kui sul on:
» kõrgharidus (soovitavalt IT-alane)
» vähemalt 2aastane IT-alane töökogemus
» väga hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus, pingetaluvus, analüüsi- ja otsustusvõime
» väga hea eesti ja inglise keele oskus
» B-kategooria sõiduki juhtimisõigus

Kasuks tuleb:
» IT-teenuste analüüsimise ja haldamise kogemus
» hangete koostamise ja läbiviimise kogemus
» dokumendihalduse alane töökogemus

Omalt poolt pakume:
» huvitavat ja mitmekesist tööd eneseteostamise ja täiendamise võimalusega antud valdkonnas
» meeldivat ja sõbralikku meeskonda
» 35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 14. märtsil 2021. Märgusõna ”IT-haldur”. Info telefonil 444 8228.


Paikuse osavallakeskuses (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

Ametniku peamisteks tööülesanneteks on jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Pärnu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt Pärnu linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huve.

Ametijuhend

Nõudmised kandidaadile:
» erialane kõrgharidus või muu kõrgharidus koos vastava erialase ettevalmistusega
» väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, pingetaluvus, täpsus ja kohusetunne
» väga hea analüüsi- algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, iseseisvus
» hea arvutioskus

Kasuks tulevad:
» varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja/või avalikus teenistuses
» lastekaitsetöötaja kutse 
» vene ja inglise keele oskus

Omalt poolt pakume
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja -täiendamise võimalust antud valdkonnas
» 35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 28. veebruaril 2021. Märgusõna “lastekaitsespetsialist”.  Info telefonil 444 8228


2015. aastal esmakordselt korraldatud teemanädal on aastatega muutunud Pärnu üheks suurimaks sündmuseks. Kogu nädala jooksul pakuvad Pärnu restoranid erihinnaga menüüd ja mitmeid üllatusi.

Teemanädala raames on toitlustusettevõtjatele korraldatud erinevaid koolitusi/inspiratsioonipäevi. Soovime leida projektijuhti, kes on valmis koos meeskonnaga korraldama toitlustusettevõtjatele koolitusi/inspiratsioonipäevi ning looma 2021. aastal meeldejääva toidusündmuse.

• Restoranide Nädala toimumise aeg: november 2021
• Kasuks tuleb eelnev ürituste korraldamise kogemus

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 8. märtsil 2021 kell 12.00
digiallkirjastatuna Pärnu linnavalitsusele e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee märksõnaga „Pärnu Restoranide Nädal 2021“. Hilisemaid pakkumisi hindamisel ei arvestata!

Pakkumine peab sisaldama:
• Pärnu Restoranide Nädala kontseptsiooni (arvestada ka koolituste/inspiratsioonipäeva korraldamisega osalejatele)
• Pärnu Restoranide Nädala korraldamis- ja turundusplaani koos eelarvega
• Võimalike koostööpartnerite loetelu
• Konkursil osaleja kontakte (nimi, aadress, e-post, telefon, registrikood/isikukood)

Pakkumiste hindamine:
• Pakkumisi hindavad Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse töötajad, valdkonna abilinnapea ning toitlustusettevõtete esindajad
• Hindamisel arvestatakse Pärnu Restoranide Nädala kontseptsiooni, turundusplaani ja selle omanäolisust

Pärnu linnavalitsus toetab Pärnu Restoranide Nädala korraldamist 10 000 euroga.

Lisainfo: Ave Lääne, turismiarenduse spetsialist, 444 8364, ave.laane[at]parnu.ee


Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn
Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Personali peaspetsialist
Tiia Aur
Suur-Sepa 16, kab 152
444 8228
tiia.aur[at]parnu.ee

Personalispetsialist
Veronika Fedotova 
Suur-Sepa 16, kab 152
444 8270
veronika.fedotova[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid