Tööpakkumised

- Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- personal[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 

Lisainfo telefonil 444 8228


(ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

Ametniku peamisteks tööülesanneteks on Pärnu linna kesklinna piirkonna (va täiskasvanute varjupaiga kliendid ning Liiva 8d ja Lai 17 elanikud) sotsiaalset abi vajavatele isikutele ja peredele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ning sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Nõudmised kandidaadile:
» erialane kõrgharidus või muu kõrgharidus koos vastava erialase ettevalmistusega
» väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, pingetaluvus, täpsus, iseseisvus, kohusetunne, analüüsi-, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime
» hea arvutioskus

Kasuks tuleb:
» varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja/või avalikus teenistuses
» B-kategooria sõiduki juhtimisõigus
» vene ja inglise keele oskus

Omalt poolt pakume
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja -täiendamise võimalust antud valdkonnas
» 35 kalendripäeva puhkust

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 30. mail 2021. Märgusõna ” sotsiaalkonsultant”. Info telefonil 444 8228


Ametniku peamiseks ülesandeks on spordivaldkonna arendamine, kureerimine ja koordineerimine, spordiklubide toetamine ja nõustamine, toetuste korraldamine ja koostöö teiste spordiorganisatsioonidega.

Ametijuhend

Nõudmised kandidaadile:
» magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus (soovitavalt sporditöö valdkonnas)
» algatus- ja otsustusvõime, täpsus ja kohusetunne
» väga hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja väljendusoskus
» digitehnoloogiate kasutamise oskus
» vähemalt ühe võõrkeele oskus (soovitavalt inglise keel)

Kasuks tuleb:
» Pärnu linna spordikorralduse ja spordiaktiivi tundmine
» suutlikkus lahendada töös ettetulevaid väljakutseid digitehnoloogia abil (digiarenduste initsieerimine)
» autojuhiloa olemasolu
» vähemalt 2-aastane töökogemus sporditöö juhtimise või korraldamise valdkonnas
» omavalitsuses töötamise kogemus

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd ning eneseteostamise ja -täiendamise võimalust pakutud valdkonnas
» toetavat ja sõbralikku meeskonda
» 35 kalendripäeva puhkust

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 23. mail 2021. Märgusõna “spordinõunik ”. Info telefonil 444 8228


Audru osavallakeskuses (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

Peamisteks tööülesanneteks on Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavaldade haljasalade hooldustööde korraldamine ja kalmistute majandamine (korrastamine), keskkonnaalase tegevuse ning jäätmemajanduse arendamine ja korraldamine.

Ametijuhend

Edukal kandidaadil on:
» erialane kõrgharidus
» vähemalt 2-aastane töökogemus sarnasel või erialasel tööl
» väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, pingetaluvus, täpsus, iseseisvus, kohusetunne, analüüsi-, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime
» eesti keele oskus kõrgtasemel
» hea arvutioskus
» autojuhiload

Kasuks tulevad:
» teadmised omavalitsuse töö korraldamisest
» projektide kirjutamise kogemus

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja -täiendamise võimalust antud valdkonnas
» 35 kalendripäeva puhkust

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 26. mail 2021. Märgusõna “keskkonna- ja heakorraspetsialist”. Info: linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja Karmo Näkk, 444 8304 


Peamisteks ülesanneteks on hoonete (sh hosteli) puhtuse ja korrashoiu tagamine nõutaval tasemel. Tööülesannete hulka kuulub erinevate ruumide töö- ja elukeskkondade ning erinevate pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine.

Nõudmised kandidaadile:
» erialane haridus või töökogemus
» kohusetundlikkus, kiire tegutsemisoskus, ausus, täpsus, puhtus
» oskus töötada meeskonnas
» kasuks tuleb eelnev puhastusmasinatega töötamise kogemus

Omalt poolt pakume:
» stabiilset töökohta
» eneseteostus- ja arenguvõimalusi kaasaegses ning arenevas asutuses
» sõbralikku ja toredat kollektiivi, vaheldusrikast töökeskkonda
» soodustusi sportimiseks ja ühisüritusi

Lisainformatsioon:
» töö graafiku alusel, sh nädalavahetustel
» tähtajatu tööleping

Elulookirjeldus ja avaldus saata hiljemalt 23. mail 2021 e-posti aadressile info[at]spordikeskus.parnu.ee või postiaadressile Ranna pst 2, 80012 Pärnu linn, Pärnu linn. 

Lisainfo: Lia Anderson, 506 6017, lia.andreson[at]spordikeskus.parnu.ee


Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn
Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Personali peaspetsialist
Tiia Aur
Suur-Sepa 16, kab 152
444 8228
tiia.aur[at]parnu.ee

Personalispetsialist
Veronika Fedotova 
Suur-Sepa 16, kab 152
444 8270
veronika.fedotova[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid