Tööpakkumised

- Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- personal[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 

Lisainfo telefonil 444 8228


ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks

Töötaja peamisteks ülesanneteks on Pärnu linna kultuuriinfo kogumine, toimetamine ja levitamine ning valdkondlike arendustegevuste planeerimine ja elluviimine.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on:
» kõrgharidus
» vähemalt 2-aastane erialane töökogemus
» väga hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja väljendusoskus
» algatus- ja otsustusvõime, täpsus, kiirus ja kohusetunne
» hea silm ning kujundus- ja fototöötlusprogrammide kasutusoskus

Kasuks tuleb:
» Pärnu kultuurielu hea tundmine
» sotsiaalmeedia sisuloome ja fotograafia kogemus
» vähemalt ühe võõrkeele oskus
» autojuhiloa olemasolu

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas
» toetavat ja sõbralikku meeskonda
» 35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 30. juunil 2019. Märgusõna “kultuuritöö peaspetsialist”


ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks

Ametniku peamisteks tööülesanneteks on Audru osavallakeskuses sotsiaalset abi vajavatele isikutele ja peredele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Nõudmised kandidaadile:
» kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltööalane
» väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime ning pingetaluvus, iseseisvus, täpsus, kohusetunne
» hea arvutioskus

Kasuks tuleb:
» varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja/või avalikus teenistuses
» vene keele oskus

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas
» 35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus saata hiljemalt 20. juunil 2019. Märgusõna „sotsiaalkonsultant”


Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ja tulemuslik finants- ja majandustegevuse juhtimine

Nõudmised kandidaadile:
» magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
» varasem tulemuslik juhtimiskogemus
» väga hea analüüsivõime ning süsteemne mõtlemine
» teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest ning eelarvelise asutuse majandamise alustest
» väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamisoskus ning pingetaluvus
» eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasemel

Vaata lisaks:
» Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded
» Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Visioon Pärnu Ühisgümnaasiumi juhtimisest ja elulookirjeldus ning nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 24. juunil 2019. Märgusõna ”Kooli direktor"


Töötaja peamiseks ülesandeks on linnavalitsuse nõustamine ja linna esindamine kohtus planeerimis- ja ehitusalastes küsimustes

Nõudmised kandidaadile:
» akadeemiline õigusalane kõrgharidus
» varasem töökogemus juristina vähemalt 2 aastat
» väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamisoskus ning pingetaluvus
» teadmised kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest, haldusmenetlusest
» koostöövalmidus, korrektsus, põhjalikkus, süsteemne mõtlemine
» väga hea arvutioskus

Kasuks tuleb:
» varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas
» sõbralikku ja toetavat meeskonda
» 35 kalendripäeva puhkust

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri ja elulookirjeldusMärgusõna “jurist”


Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn
Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Personali peaspetsialist
Tiia Aur
Suur-Sepa 16, kab 152
444 8228
tiia.aur[at]parnu.ee

Personalispetsialist
Veronika Fedotova 
Suur-Sepa 16, kab 152
444 8270
veronika.fedotova[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid