Jäta menüü vahele

» Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt neljaks aastaks
» Pärnu linnavolikogu on 39-liikmeline

» Volikogu 1. koosseisu valimised toimusid 15. oktoobril 2017, volitused algasid 1. novembril 2017
» Volikogu 2. koosseisu valimised toimusid 17. oktoobril 2021. Vaata lähemalt: KOV valimised 2021
» Valimiskomisjoni otsused 

» Pärnu linna põhimäärus
» Pärnu linnavolikogu töökord
» Hüvitused, tasu maksmise alused
» Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

» Istungite päevakorrad ja ülekanne
» Menetluses olevad eelnõud
» Määrused ; Otsused


Pärnu linnavolikogu 1. koosseis (2017–2021)

» Valimisliit Pärnu Ühendab (7 liiget): Rainer Aavik, Vahur Mäe, Raido Ilp, Kaja Martinson, Eino-Jüri Laarmann, Elmo Joa, Jaana Junson
» Erakond Isamaa (9 liiget): Andres Metsoja, Siim Suursild, Mati Sutt, Kai Oraste, Ilme Seepere, Rain Jung, Jaanus Põldmaa, Aare Arva, Peeter Prisk
» Eesti Reformierakond (9 liiget): Toomas Kivimägi, Toomas Rõhu, Jane Mets, Jüri Lebedev, Urmas Sule, Laura Kiviselg, Enn Raadik, Irina Talviste, Eino Ojandu
» Eesti Keskerakond (8 liiget): Avo Keel, Vladimir Zemljannikov, Tatjana Gussarova, Hillar Talvik, Anne Betker, Arvo Reedik, Külli Pärtelson, Andrei Korobeinik
» Sotsiaaldemokraatlik Erakond (1 liige): Kalev Kaljuste
» Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (5 liiget): Imre Baumann, Heldur Paulson, Helle Kullerkupp, Edmond Penu, Siimo Lopsik

Esimees ja aseesimehed

» Esimees korraldab volikogu tööd. Esimehe ülesanne on kutsuda kokku ja juhatada volikogu istungeid, esindada Pärnu linna ja volikogu, allkirjastada volikogus vastu võetud õigusakte, jälgida arupärimistele ja avaldustele vastamist ning täita teisi talle seadusega pandud kohustusi. Esimehe äraolekul või volituste peatumisel asendab teda volikogu aseesimees.
» Volikogu esimees: Andrei Korobeinik (Eesti Keskerakond)
» Volikogu aseesimehed: Jane Mets (Eesti Reformierakond), Helle Kullerkupp (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)

Eestseisus 

» Eestseisus on nõuandev organ, kuhu hääleõigusega kuuluvad volikogu esimees, volikogu aseesimees (aseesimehed), fraktsioonide ja alatiste komisjonide esimehed ning osavallakogude esimehed või nende äraolekul aseesimehed
» Koosseis: Raido Ilp, Jüri Lebedev, Siimo Lopsik, Jane Mets, Vahur Mäe, Heldur Paulson, Edmond Penu, Jaanus Põldmaa, Külli Pärtelson, Arvo Reedik, Toomas Rõhu, Eero Rändla, Rain Jung, Helle Kullerkupp, Andrei Korobeinik
» Eestseisuse koosolekud toimuvad üldjuhul volikogu istungi toimumise päeval
Vaata lisaks: Eestseisuse koosolekute protokollid

Fraktsioonid

» Volikogu liikmed võivad moodustada fraktsioone, millesse kuulub vähemalt viis liiget
» Pärnu linnavolikogu 1. koosseisus on moodustatud viis fraktsiooni
Vaata lähemalt:  Linnavolikogu fraktsioonid

Komisjonid

» Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi
» Pärnu linnavolikogus on moodustatud seitse komisjoni
Vaata lähemalt: Linnavolikogu komisjonid (koosolekute päevakorrad, menetluses olevad eelnõud, protokollid)

Istungid

» Pärnu linnavolikogu istungid toimuvad üldjuhul iga kuu kolmandal neljapäeval
Vaata lähemalt: Linnavolikogu istungid (päevakorrad, menetluses olevad eelnõud, protokollid, ülekanne)


Pärnu linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
volikogu[at]parnu.ee

Istungite toimumiskoht
Pärnu Raekoda
Nikolai 3, 80010 Pärnu linn
Pärnu linn

Veebilehel kasutatakse küpsiseid