Aukodanik
Aukodaniku nimetus on Pärnu linna kõrgeim tunnustus. Aukodaniku nimetus omistatakse isikule austusavaldusena Pärnu linnale osutatud eriliste teenete eest.

Vapimärk
Vapimärk antakse Pärnu linna tunnustusena füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune tegevus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna arengut ja mainet.

Teenetemärk
Teenetemärk antakse Pärnu linna tunnustusena füüsilisele isikule silmapaistvate teenete eest.

Aasta tegu
Aasta parima teo konkurss toimub Pärnu linnavalitsuse ja Pärnu Postimehe koostööna ning selle võitja selgub rahvahääletuse tulemusena.

Aasta naine ja aasta mees
Tunnustuse eesmärgiks on väärtustada mehi ja naisi, kes on Pärnu linna arengule ja heaolule aktiivselt ning oluliselt kaasa aidanud.

Kultuuri aastapreemiad
Preemiate eesmärgiks on tunnustada nende Pärnus tegutsevate või Pärnuga seotud loovisikute ja kultuurikorraldajate tööd, kelle looming ja kõrgetasemeline korraldustegevus on preemia määramise aastal oluliselt rikastanud Pärnu linna ja Eesti riigi kultuurielu.

Johann Voldemar Jannseni nimeline auhind
Jannseni nimeline auhind antakse Pärnu kultuuri- ja haridusellu märkimisväärse panuse teinud isikule tema töö väärtustamiseks.

Haridus- ja noorsoopreemia
Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise eesmärgiks on tähtsustada õpetajate, haridustöötajate ja noorsootöötajate rolli, tunnustada Pärnu linna haridusasutusi, haridusjuhte, noortevaldkonna edendajaid, tugispetsialiste ja teisi pedagoogilisi töötajaid ja isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle panus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna arengut.

Õpilaspreemiad
Preemia on rahaline auhind või muu tunnustus, mida makstakse Pärnu linna üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes õppivatele õpilastele. Preemiat saab taotleda õppeasutus, noorsootööasutus või noorteühendus.

Sotsiaalhoolekande tunnustused
Tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud Pärnu sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisse ning kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

Osavaldade tunnustused
Osavalla kõrgeimaks autasuks on vapimärk, mis antakse isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud osavalla arengule või elanike heaolule, saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi või üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel. Tunnustust avaldatakse ka osavallakogu esimehe tänukirja andmisega.

Ettevõtlusauhinnad
Maakonnapoolne kõrgeim tunnustus ettevõtjatele on "Pärnumaa ettevõtluse auhind".  Konkursi käigus selgitatakse välja ja tuuakse teistele eeskujuks parimaid tulemusi näidanud ettevõtjad kokku viies kategoorias. „Kuldne oaas“  tunnustab ettevõtteid, kes pakuvad nii kohalikele kui ka linnakülalistele toredaid ning meeldejäävaid elamusi.

Aasta terviseedendaja
Tunnustuse eesmärgiks on väärtustada ning avaldada tunnustust ühele Pärnu linna elanikule, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud Pärnu tervise edendamise valdkonna arendamisel.

Aasta sportlased
Aukirjad, tänukirjad